SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenisen rukousviikon seitsemäs päivä

Canadian Goose, David Mackenzie, sxc.hu.


Yhdessä… me kuulumme Kristukselle

 

Jesaja 19:19-25

Jumala lähettää heille auttajan

Psalmi 139:1-12

Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta?

1 Kor 12:12-26

Jos yksi jäsen kärsii... Jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa...

Markus 9:38-41

Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme

 

Kolme kohtaa pohdittavaksi


Jesaja näki ennalta päivän, jolloin egyptiläiset ja assyrialaiset ylistäisivät Jumalan kansana yhdessä israelilaisten kanssa. Kristittyjen ykseys kuuluu Jumalan suunnitelmaan koko ihmiskunnan ja vieläpä koko maailman ykseydestä. Me rukoilemme päivää, jolloin voimme viettää yhteistä jumalanpalvelusta yhdessä uskossa ja yhdessä ehtoollisyhteydessä. 

 

Meitä on siunattu eri kirkkoperinteiden lahjoilla. Näiden lahjojen tunnistaminen toisissamme vie meitä kohti näkyvää ykseyttä.

 

Kasteemme yhdistää meidät yhdeksi ruumiiksi Kristuksessa. Samalla kun arvostamme omia kirkkojamme, Paavali muistuttaa meitä siitä, että kaikki, jotka huutavat avukseen Herran nimeä, ovat meidän kanssamme Kristuksessa, koska me kaikki kuulumme yhteen ruumiiseen. Ei ole ketään, jolle voisimme sanoa: ”Minä en tarvitse sinua” (1.Kor 12:21).

 

Kysymykset


- Mitä ovat ”Kristukselle kuulumisen” merkit?

- Millä tavoin ilmaisua ”Minä kuulun Kristukselle” voidaan käyttää erottamaan kristittyjä yhdistämisen sijaan?

 

Rukous


Me kiitämme sinua, oi Jumala, että siunaat aivan jokaista Kristuksen ruumiin jäsentä Henkesi lahjoilla. Auta meitä tukemaan toinen toistamme, kunnioittamaan erovaisuuksiamme ja työskentelemään kaikkien niiden ykseyden puolesta, jotka kautta maailman huutavat avukseen Jeesusta Herrana. Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.