SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenisen rukousviikon toinen päivä, 19.1.2014

Peggy´s cove Lighthouse, Nova Scotia.  Enrico nunziati, sxc.hu.

 

Yhdessä… kiitämme Jumalaa hänen armostaan toinen toistemme keskuudessa

 

5. Moos. 26:1-11

Herra vei meidät pois Egyptistä

Psalmi 100

Kiittäkää Jumalaa, ylistäkää Jumalan nimeä

Fil. 1:3-11

Kiitän Jumalaani aina kun muistan teitä

Joh. 1:1-18

Armo ja totuus tulivat Jeesuksen Kristuksen kautta

 

Kolme kohtaa pohdittavaksi

 

Viidennessä Mooseksen kirjassa kiitollisuus on tapa elää syvässä tietoisuudessa Jumalan läsnäolosta meidän kanssamme ja ympärillämme. Se on kykyä huomata Jumalan armo aktiivisena ja elävänä toisissamme ja kaikkialla kaikkien kansojen keskuudessa sekä kykyä kiittää Jumalaa. Ilo, joka virtaa hänen armostaan, on niin suuri, että se kattaa myös ”keskuudessanne asuvat muukalaiset”.

 

Ekumeenisessa yhteydessä kiitollisuus merkitsee kykyä iloita Jumalan lahjoista toisissa yhteisöissä, asennetta joka avaa ovet ekumeeniselle lahjojen jakamiselle ja toisilta oppimiselle.

 

Kaikki elämä on Jumalan lahjaa: luomisesta siihen kun Jumala tuli lihaksi ja toimi Jeesuksessa aina siihen hetkeen saakka, jossa elämme. Kiittäkäämme Jumalaa hänen armolahjoistaan ja Jeesuksessa Kristuksessa antamastaan totuudesta, joka tulee todeksi toisissamme ja kirkoissamme.

 

Kysymykset

 

- Mitä toisista kristillisistä perinteistä tulevia Jumalan armon lahjoja koemme jo omissa yhteisöissämme?

- Millä tavoin eri perinteistä tulevat kristityt voisivat paremmin ottaa vastaan ja jakaa Jumalan meille kaikille antamia moninaisia lahjoja?

 

Rukous

 

Kaikkein rakkain ja armollisin Jumala, me kiitämme sinua armolahjoistasi, jotka koemme omissa ja toisten kirkkojen perinteissä. Anna kiitollisuutemme kasvaa Pyhän Henkesi armossa kohdatessamme toinen toisemme ja kokiessamme ykseyden lahjan uusin tavoin. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.