SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenisen rukousviikon viides päivä, 22.1.2014

Sunrise at 2 a.m. on the MacKenzie River in the North West Territories, Jeremy Doorten, sxc.hu.

 

Yhdessä… meidät on kutsuttu yhteyteen

 

Jesaja 43:1-7

Minä olen sinun kanssasi

Psalmi 133

Miten hyvä ja kaunis onkaan veljesten yhteinen, sopuisa elämä!

1 Joh. 1:3-7

Meillä on yhteys toisiimme

Johannes 15:12–17

Te olette ystäviäni

 

Kolme kohtaa pohdittavaksi

 

Meidät on kutsuttu yhteyteen Jumalan Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen kanssa. Kun lähestymme kolmiyhteistä Jumalaa, lähestymme toinen toistamme kristillisessä ykseydessä.

 

Kristus on saanut aikaan muutoksen ihmissuhteissamme kun Hän on kutsunut meitä ystävikseen eikä palvelijoikseen. Vastauksena tähän rakkaussuhteeseen meidät on kutsuttu vallan ja hallinnan suhteista ystävyyteen ja rakkauteen toinen toistemme kanssa.

 

Jeesuksen kutsumina todistamme evankeliumia sekä niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet että niille, jotka ovat. Tämä julistus pitää sisällään kutsun yhteyteen Jumalan kanssa ja muodostaa yhteyden niiden välille, jotka vastaavat siihen.

 

Kysymykset

 

- Millä tavoin koet kutsun yhteyteen Jumalan kanssa?

- Miten Jumala kutsuu sinua yhteyteen toisten kanssa kirkossasi ja sen ulkopuolella?

 

Rukous

 

Rakkauden Jumala, Sinä olet kutsunut meidän yhteyteen Poikasi kanssa ja valinnut meidät tuottamaan hedelmää evankeliumista todistaessamme. Anna meidän Henkesi armossa rakastaa toinen toistamme ja elää ykseydessä, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Aamen.  Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.