SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenisen rukousviikon ensimmäinen päivä, 18.1.2014 

Church in old Quebec City, winter 2012. Izabella, sxc.hu.

 

Yhdessä… meidät on kutsuttu olemaan pyhiä

 

2. Moos. 19: 3-8

Te olette minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani

Psalmi 95: 1-7

Me olemme hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsee

1. Piet 2: 9-10

Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa

Matteus 12: 46-50

Jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini

 

Kolme kohtaa pohdittavaksi

 

Me jotka huudamme avuksemme Herran nimeä, olemme yhdessä kutsutut pyhiksi, ’Kristuksen Jeesuksen pyhittämiksi’. Toisessa Mooseksen kirjassa tätä Jumalan kansan kokoontumista kuvataan pappiskansaksi ja pyhäksi kansaksi. Ensimmäisessä

 

Pietarin kirjeessä meidän ymmärretään tulevan pyhien yhteyden jäseniksi siten, että Jumala kutsuu meidät yhteen valituksi suvuksi, kuninkaalliseksi papistoksi, Jumalan omaksi kansaksi. Tätä kutsua seuraa yhteinen valtuutus julistaa Jumalan suuria tekoja, jotka vetävät meidät ulos pimeydestä Jumalan valoon.

 

Ymmärrämme edelleen Matteuksen evankeliumista, että pyhien yhteydessä ykseytemme Jeesuksessa ylittää perheemme, heimomme ja yhteiskuntaluokkamme rajat, kun rukoilemme yhdessä ykseyden puolesta ja pyrimme toteuttamaan Jumalan tahdon.

 

Kysymykset

 

- Mitä termi “pyhien yhteys” merkitsee sinulle tai kirkkosi perinteelle?

- Millä tavoin kutsumuksemme olla “pyhää kansaa” velvoittaa meitä yli paikallisen kristillisen tilanteemme?

 

Rukous


Armollinen Jumala, yhdessä kaikkien niiden kanssa, jotka huutavat avukseen Herran nimeä, me kuulemme omassa särkyneisyydessämme kutsun olla pyhiäsi. Meistä sinä olet tehnyt valitun kansan, pyhän papiston, pyhän kansan. Kokoa Pyhän Henkesi voimalla meidät pyhien yhteyteen ja vahvista meitä täyttämään sinun tahtosi ja julistamaan sinun suuria tekojasi Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.