SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenisen teologian iltapäivä 15.11.2018


 

Ohjelma

12:30 Avaus

Kirkkojen maailmanneuvosto 70 vuotta – oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaelluksella
Piispa dos. Simo Peura
 
Rauhantyön teologia – oikeutetun sodan teoria, oikeudenmukainen rauha ja reaalipolitiikka?
Johtava asiantuntija, dos. Tomi Karttunen
 
Keskustelu
 
Väkivallan ontologiasta rauhan ontologiaan?
Erityisavustaja, TT Lauri Kemppainen
 
Keskustelu
 
13:45 Kahvitauko
 
14:00 Kirkko ja sen seurakunnat diakonisina malleina oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaellukselle?
Asiantuntija Ulla Siirto
 
Keskustelu
 
Miten kirkko voi edistää rauhantyötä?
Johtava asiantuntija Tanja Viikki, Suomen Lähetysseura
 
Keskustelu
 
Lämpimästi tervetuloa! Tilaisuus striimataan Facebook-sivulle .

Kahvitarjoilun vuoksi viim. 7.11. mennessä.
 
kirkko_ja_rauha_-seminaari_15_11_2018.pdf


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.