SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenisen vastuuviikon hartausaineisto 2018, Ekumeniska ansvarsveckans andaktsmaterial 2018

Kuva: www.freeimages.com, kuvaaja: Jesper NoerJumala, kiitos elämän lahjasta.
Kiitos, että loit ihmisen omaksi kuvaksesi.
Loit meidät kuvasi kaltaiseksi – mieheksi ja naiseksi.

Kiitos Pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, joka kuoli ristillä puolestamme.
Kiitos Jeesus, että kutsut meidät elämään yhteydessäsi.

Kiitos Pyhästä Hengestä, joka kutsuu meitä toteuttamaan Jumalan tahtoa tässä maailmassa.
Herra, Sinun tahtosi on hyvä. Sinä olet valinnut ihmisen toteuttamaan hyvää tahtoasi.

Pyydämme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa naisille ja tytöille, jotka tarvitsevat koulutusta, ihmisarvoista
kohtelua ja turvatun toimeentulon.

Pyydämme itsellemme rohkeutta seisoa kanssasisarina ja veljinä niiden rinnalla, joiden ääni ei kuulu tässä
maailmassa.

Auta meitä tänään ajatuksin, sanoin ja teoin elämään kuvasi kaltaisina - Kristuksen rakkauden tähden.

Amen

Pastori Mayvor Wärn-Rancken, Finlands svenska metodistkyrka

ekumeenisen_vastuuviikon_hartausaineisto_2018.pdfLataa ja tulosta hartausaineisto klikkaamalla PDF-liitettä!

Ladda ner Ekumeniska ansvarsveckans andaktsmaterial via bilagan här!Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.