SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeniset ilmastoteesit naulattiin Paltamossa 17.9.2009

Kristilliset kirkot ovat mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta. Niitä motivoi kiitollisuus ja kunnioitus Jumalan luomistyötä kohtaan. Ilmastoteesit kutsuvat kirkkojen jäseniä muuttamaan elämäntapaansa ja ottamaan ilmastonmuutos huomioon arkipäivän valinnoissaan. Teesit luovutettiin torstaina 17.9.2009 ympäristöministeri Paula Lehtomäelle kirkkojen ekumeenisessa ilmatonseminaarissa Paltamossa.

 

Paltamon Mieslahteen kirkkojen ekumeeniseen ilmastoseminaariinon kokoontunut noin 70 henkeä pohtimaan kristinuskon antia ilmastotalkoissa.

 

Seminaaripaikkana on kuluvana vuonna 100-vuotisjuhliaan viettävä . Teesit ovat Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallituksen allekirjoittamat ja ympäristöministerille ne luovuttivat kouluneuvos Raili Kemppainen, yhteiskuntatyön sihteeri Ilkka Sipiläinen ja pääsihteeri Heikki Huttunen.

 

Teeseissä todetaan, että kaikkien kristittyjen on tehtävä parannusta suhteessa muuhun luomakuntaan ja löydettävä mitä tänä päivänä merkitsee olla luomakunnan viljelijä ja varjelija.

 

Kirkkoja, seurakuntia, luostareita, kirkkojen laitoksia ja järjestöjä kutsutaan ottamaan ilmastonmuutos huomioon kaikessa toiminnassaan.

 

Suhteessa veteen, ruokaan, lämmitykseen ja liikenteeseen on löydettävä kohtuus ja tietoisuus siitä, että luonnonvarat on jaettava koko ihmiskunnan kesken.

 

Suomalaista yhteiskuntaa Euroopan Unionin jäsenmaana kutsutaan voimistamaan ponnistelujaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

 

Suomen ja Euroopan Unionin tulisi osoittaa esimerkkiä ja varautua entistä merkittävämpiin kädenojennuksiin maailman köyhille, sekä omien ilmastopäästöjensä rajoittamisen että annettavan tuen suhteen.

 

Talouden taantuma ei saa olla tekosyy, jolla lisätään tulevien sukupolvien ja koko luomakunnan ahdinkoa.

 

Kristittyjä kutsutaan myös rukoilemaan niiden puolesta, joita ilmastonmuutos jo nyt ankarimmin koskettaa. Samoin kutsutaan rukoilemaan päättäjien ja Kööpenhaminan ilmastokokouksen osanottajien puolesta, jotta näillä olisi rohkeutta löytää ratkaisuja, jotka hillitsevät merkittävästi ilmastonmuutosta.

 

Ekumeeniset ilmastoteesit (tulostettavana liitteenä alla, myös ruotsiksi)

 

Kristilliset kirkot ovat mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta. Niitä motivoi kiitollisuus ja kunnioitus Jumalan luomistyötä kohtaan.

 

Ilmastonmuutos ja ympäristökatastrofin uhka ovat suureksi osaksi ihmisen rajattoman ahneuden seurausta. Välinpitämättömyys ympäristöstä on itsekkyyttä suhteessa seuraaviin sukupolviin ja tämän hetken maapallon köyhiin. Ilmastonmuutos koskettaa ankarimmin niitä alueita, jotka muutoinkin ovat maapallon köyhimpiä. Ympäristön tilanne haastaa katsomaan maailmaa kokonaisena ja kysymään jatkuvan talouskasvun mielekkyyttä kehityksen ainoana vaihtoehtona.

 

Kaikki elämä on lähtöisin Jumalasta. Hänen jatkuva luomistyönsä ylläpitää luomakuntaa. Ihmisen tehtävä on rakastaa kaikkea luotua ja kantaa maailmasta kiitos Jumalalle. Ihminen on kutsuttu tunnistamaan koko luotu todellisuus Jumalan lahjana.

 

Pyhä Henki auttaa ihmisiä tunnistamaan Jumalan hyvät lahjat. Hän ohjaa käyttämään niitä oikein. Pyhä Henki tekee eläväksi ja yhdistää kristityt kaikkiin ihmisiin ja koko luomakuntaan.

 

Ilmastotalkoisiin osallistuminen ja ympäristön suojeleminen ovat kristittynä elämistä. On kiire toimia. Aikaa ei pidä hukata, koska myöhemmin tarvittavat toimet ovat tämänhetkistä vaativampia. Jokainen päivä nykyisessä suunnassa aiheuttaa ihmiselle ja muulle luomakunnalle suurta vahinkoa.

 

Siksi me kutsumme:

  • Kirkkojen jäseniä muuttamaan elämäntapaansa ja ottamaan ilmastonmuutos huomioon arkipäivän valinnoissaan. Kristittyinä meidän on tehtävä parannusta suhteessamme muuhun luomakuntaan ja löydettävä mitä tänä päivänä merkitsee olla luomakunnan viljelijä ja varjelija.
  • Kirkkoja, seurakuntia, luostareita, kirkkojen laitoksia ja järjestöjä ottamaan ilmastonmuutos huomioon kaikessa toiminnassaan. Suhteessa veteen, ruokaan, lämmitykseen ja liikenteeseen meidän on löydettävä kohtuus ja tietoisuus siitä, että luonnonvarat on jaettava koko ihmiskunnan kesken.
  • Suomalaista yhteiskuntaa Euroopan Unionin jäsenmaana voimistamaan ponnisteluja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomen ja Euroopan Unionin tulisi osoittaa esimerkkiä ja varautua entistä merkittävämpiin kädenojennuksiin maailman köyhille, sekä omien ilmastopäästöjensä rajoittamisen että annettavan tuen suhteen. Talouden taantuma ei saa olla tekosyy, jolla lisätään tulevien sukupolvien ja koko luomakunnan ahdinkoa.
  • Kristittyjä rukoilemaan niiden puolesta, joita ilmastonmuutos jo nyt ankarimmin koskettaa.
  • Kristittyjä rukoilemaan päättäjiemme ja Kööpenhaminan ilmastokokouksen osanottajien puolesta, jotta näillä olisi rohkeutta löytää ratkaisuja, jotka hillitsevät merkittävästi ilmastonmuutosta.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus

 

Ilmastoteesit.pdf

 

 

Klimatteser.pdf

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.