SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeniset opiskelijahaalarit

Hanna Lintu, Noora Mattila, Julianna Räty ja Anne-Mari Rautamäki uusissa haalareissa. Ja Oikoumene-tunnus hyvin näkösällä. Kuva: Artturi Hirvonen.


Itä-Suomen yliopistossa läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö Fides Ostiensis ja ortodoksisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö Pistis hankkivat opiskelijahaalarit yhdessä. Haalariprojekti aloitettiin kokoamalla sopiva ja aikaansaava porukka Fideksen ja Pistiksen opiskelijoista.

 

Haalaritiimiksemme valikoitui kaksi Pistiksen opiskelijaa, toisen vuoden kirkkomusiikin opiskelija Anne-Mari Rautamäki ja ensimmäisen vuoden uskonnonopettaja opiskelija Hanna Lintu sekä kaksi Fideksen opiskelijaa, ensimmäisen vuoden kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kulttuurin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat Noora Mattila ja Julianna Räty.

Kun tekijätiimi oli kasassa kaivettiin esiin edellisvuoden projektikansio, josta löytyi aikaisempien vuosien tilausten tiedot painofirmasta sponsoreihin. Edellisvuonna sponsoreita oli puolisenkymmentä, joten asetimme tavoitteeksemme saada kaksikymmentä sponsoria kasaan.

 

Sponsorien hankkiminen lähti liikkeelle siitä, että kirjoitimme muistiin, keitä halusimme sponsoroimaan haalareitamme, minkä jälkeen laitoimme sähköpostikyselyt eteenpäin. Mikäli vastausta ei kuulunut, lähdimme soittelemaan. Kahdestakymmenestä kysymästämme sponsorista saimme mukaan viisitoista ja pääsimme taloudellisesti reippaasti plussan puolelle.

 

Opiskelijahaalarit ovat käytössä sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa samalla tarkoituksella. Opiskelijat pitävät haalareita kaikenlaisissa opiskelijatapahtumissa, bileistä erilaisiin edustustehtäviin.  Jokaisella ainejärjestöllä on tietyn väriset haalarit, joiden väri on yleensä pysynyt samana alusta asti. Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoilla on violetit haalarit ja esimerkiksi kauppatieteiden opiskelijoilla Optimilaisilla on punaiset, englanninkielen opiskelijoilla Echolaisilla on mustat ja niin edelleen.

 

Haalareihin kerätään yleensä omaa oppiainetta lähellä olevien sponsoreiden kuten yritysten ja muiden tahojen mainoksia, joiden kanssa ainejärjestöt tekevät yhteistyötä sekä esimerkiksi tapahtumien järjestelyissä auttavien baarien ja järjestöjen mainoksia.


Erityisen hienona pidämme sitä, että ekumenian logo nyt koristaa teologian opiskelijoiden haalarien selkiä, sillä tässäkin halusimme korostaa ekumeenista yhteistyötämme läntisen ja ortodoksisen teologian opiskelijoiden välillä täällä Joensuussa. Meillä on hyvin ainutlaatuinen tilanne, sillä läntisen ja ortodoksisen teologian opiskelu tapahtuu saman katon alla.

 

Vuonna 2013 Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden haalareita sponsoroi Filantropia, Filokalia, Joensuun kumipörssi, Pappisliitto, Naisteologit, Ortodoksisten Nuorten Liitto, Ortodoksisten Kanttorien Liitto, Ortodoksisten Opiskelijoiden Liitto, Valamon Luostari, Valamon Opisto, Bar Muru, Kirkon Alat, Karjalan Teologinen Seura, Kotimaa ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Kiitämme sponsoreitamme.

Hanna Lintu ja Anne-Mari Rautamäki

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.