SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeniset uutiset esille - tapaaminen päätoimittaja Freija Özcanin kanssa

Kotimaa- ja Askel-lehden päätoimittaja Freija Özcan vieraili 28.3.2023 Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimistolla. Hän keskusteli pääsihteeri Mayvor Wärn-Ranckenin ja koordinaattori Sarah Tiaisen kanssa suomalaisesta kirkollisesta mediamaisemasta sekä antoi vinkkejä siitä, miten toimituksia kannattaa lähestyä ekumeenisten uutisvinkkien kanssa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.