SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenista kehitystyötä ja lämpimät kiitokset kuluneesta kaudesta jaostopäivässä

Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) jaostopäivää vietettiin 10.11.2022 Helsingissä. Jaostotoiminnassa on mukana laaja joukko kirkkojen nimeämiä eri alojen ihmisiä. Jaostojen edustajia kutsutaan vuosittain kokoukseen SEN:n toimiston työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on  kehittää jaostotyöskentelyä, tiivistää verkostoja -jakaa onnistumisia ja haasteita ekumeenisessa työskentelyssä. SEN:n kuluva kolmevuotinen jaostokausi tulee päätökseensä vuoden lopussa ja olikin aika summata mennyttä kautta ja jakaa kokemuksia jaostojen jäsenien kesken viimeistä kertaa juuri nykyisellä kokoonpanolla.

 

Kulunutta toimikautta lähestyttiinkin motorola-kysymysten kautta: Mikä on toiminut hyvin? Mikä ei ole toiminut? Mitä olen oppinut ja haluan jakaa eteenpäin tulevaan jaostotyöskentelyyn, eväitä uusille? Mitä hyviä käytäntötapoja voimme oppia muista jaostoista? Aamupäivä kului nopeasti, kun käytiin läpi onnistumisia ja pohdittiin kehityskohteita tulevaisuudessa.

 

Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa toimii seitsemän jaostoa, . Seuraavan kerran jaostolaisia kokoontuu yhteen suuremmalla joukolla, kun SEN tarjoaa erehdytystä uusille jaostolaisille 8.2.2023.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.