SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenista kumppanuutta ja kokemusten jakamista

Tuomasmessun toiminnanjohtaja Pirjo Kantalaa onniteltiin. Vasemmalta: Mari-Anna Pöntinen, Sirpa-Maija Vuorinen, Pirjo Kantala ja Katariina Väisänen.Monia armorikkaita vuosia!

SEN:n kahdestakymmenestäneljästä 17 oli edustettuna kumppanuusfoorumissa 26.4.2016 Helsingissä. Foorumi on perinteinen lounaskokoontuminen, joka kokoaa kumppanuusjärjestöjen edustajia ja SEN:n henkilökunnan. Tuoreimmat järjestöjen ja SEN:n kuulumiset kuullaan ja ajankohtaisista asioista keskustellaan. Foorumissa onniteltiin myös pyöreiden vuosien merkkipäiviään juuri viettäneitä: Tuomasyhteisön toiminnanjohtaja Pirjo Kantalaa ja NNKY-liittoa.

 

Monelle järjestölle ovat maamme hallituksen kehitysyhteistyön määrärahojen leikkaukset aiheuttaneet toimintaan supistuksia, mikä on estänyt usean hyvän hankkeen toteutumisen tai ainakin siirtymisen hamaan tulevaisuuteen. 

 

Työ turvapaikanhakijoiden keskuudessa on järjestöissä lisääntynyt, sitä tehdään sekä kotimaassa että ulkomailla.

 

Koulutus kuuluu usean järjestön toimintaan samoin kuin kristillisen spiritualiteetin tukeminen. Evankeliumin julistaminen kaikkialle maailmaan monella eri kanavalla on kristillisen järjestön perustehtävää. Samoin rauhantyö, jota maailmantilanteemme erityisesti nyt kaipaa. 

 

Raamattua voi lukea mobiiliresponsiivisella applikaatiolla ja Siionin virret -kokoelmassa on meneillään kokonaisuudistus.

 

Järjestökentässä on tapahtumassa myös fuusioitumista kun kaksi kumppanuusjärjestöä, Poikien ja Tyttöjen Keskus ja Seurakuntien Lapsityön keskus sekä kolmantena Nuorten keskus ovat muodostamassa yhtä uutta nuorisotyön järjestöä.

 

Kumppanuusjärjestöissä on jo reippaasti yli sata vuotiaita järjestöjä, mutta myös uusia, kymmeniä vuosia toimineita.

 

Turvassa?

 

SEN:n Vastuuviikon koordinaattori Katariina Väisänen kertoi, että Ekumeeninen vastuuviikko käsittelee tänä vuonna pakolaisuutta. Iskulause ”Turvassa?” herättelee huomaamaan, että jokaisen ihmisen oikeus elää turvassa jää toteutumatta, kun yli 60 miljoonaa ihmistä elää pakolaisina. 

– Kampanjassa nostamme esiin kohtalot lähtömaissa ja pakomatkalla sekä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden haavoittuvan aseman.

 

Ihmisoikeusasiantuntija Anna Hyvärinen esitteli vuoden 2016 alussa alkanutta SEN:n ihmisoikeustyöhanketta. Kirkkojen yhteinen ihmisoikeustyö kuuluu olennaisena osana ekumeeniseen toimintaan. Myös Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa on ihmisoikeuksien hyväksi työskennelty pitkään. SEN:n yleiskokouksissa määriteltyjen prioriteettialueiden mukaisesti työn sisältönä ovat uskonnon- tai vakaumuksenvapaus, kirkkojen ja uskontojen ääni Suomen yhteiskunnassa uskonnonvapauteen liittyvissä kysymyksissä ja pakolaisuuteen liittyvät uskonnonvapauskysymykset.

 

Huoli arvomaailman muutoksesta

 

Pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen totesi, että kaikissa järjestöissä on dynaamista toimintaa. Oikoumene – ”household” on hyvin näkyvissä ja on ilo jakaa yhteistä matkaa.

 

Hän ilmaisi myös syvän huolen eurooppalaisen ja myös suomalaisen arvomaailman muutoksesta ja eurooppalaisen nationalismin noususta, joka ei historiassa ole koskaan luvannut hyvää. 

 

 Yhteinen ”household” on tarkoittanut viime aikoina muun muassa julkilausumia arvokeskustelun pohjaksi sekä Neuvostossa itsessään että uskontojohtajien ryhmässä ja myös USKOT-Foorumin välityksellä.

 

Sirpa-Maija Vuorinen

Kuvat: kirjoittaja ja Anna HyvärinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.