SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenista vieraanvaraisuutta Kallion kirkossa


Sunnuntaina 13.11.2022 Kallion evankelis-luterilainen kirkko Helsingissä täyttyi ääriään myöten afrikkalaiseen messuun, jonka järjesti African Catholic Chaplaincy Finland (ACCF). ACCF perustettiin helluntaina 4. kesäkuuta 2017 katolisen piispa emeritus Teemu Sipon toimesta. Pyhän Henrikin katolisen katedraaliseurakunnan jäsenistä noin 10 % on afrikkalaistaustaisia. Katolisista maista tulleiden maahanmuuttajien määrä on kasvussa, eikä katolisella kirkolla ole sellaisia tiloja, joihin kaikki halukkaat mahtuisivat.

 

Kallion kirkossa alettiin pitää afrikkalaistaustaisten katolilaisten messuja kuluvan vuoden syyskuussa. Kallion kirkkoherra Riikka Reina kertoi, että seurakuntaneuvosto suhtautui myönteisesti tällaiseen ekumeeniseen yhteistyöhön. Helsingin ev.-lut. hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo ja katolisen kirkon asiainhoitaja isä Marco Pasinato kokevat yhteistyön positiivisena.

Helsingin ev.-lut. hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo toi tervehdyspuheessaan esiin Jeesuksen rukouksen yhtenäisyydestä Johannes 17:20-21 mukaan. Ykseys kertoo myös maailmalle, että voimme kristittyinä yhdessä toteuttaa Jeesuksen rukousta.

 

Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken toi Suomen Ekumeenisen Neuvoston terveiset ja totesi, että tällainen yhteistyö kirkkojen välillä on oiva esimerkki käytännön ekumeniasta ja toteuttaa ekumeenista vieraanvaraisuutta. Jumala ei katso ihonväriin, rotuun tai kirkkokuntaan, vaan hän katsoo sydämeen, miten jokainen omalta osaltaan toteuttaa Jeesuksen rukousta ”että he olisivat yhtä”.

 

Afrikkalaisen sielunhoitoyhteisön pappina toimii isä Leonard Wobilla, joka kiitospuheessaan mainitsi, että Kallion ev.-lut.  kirkon antamat tilat kertovat kristittyjen yhteydestä, ja on vastavoima syrjinnälle ja epätasa-arvoiselle kohtelulle. Kristittyinä haluamme edistää tasa-arvoista kohtelua rodusta, ihonväristä tai taustasta riippumatta. Kallion kirkkoherra Riikka Reina ja Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo saivat vastaanottaa lahjan, joka symboloi yhteisön kiitollisuutta. Messussa oli myös mukana katolinen piispa emeritus Teemu Sippo.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.