SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumenia - kohti näkyvää ykseyttä -videosarja on kurkistus ekumeeniseen ajatteluun ja toimintaan Suomessa


Espoon ja Kauniaisten ekumeeninen toimikunta julkaisee keväällä 2021 videosarjan ekumeniasta. Sarjan ensimmäisessä osassa keskitytään katolisen kirkon  ekumeeniseen toimintaan. Veli Marie-Augustin Laurent-Huyghues-Beaufond haastattelee emerituspiispa Teemu Sippoa katolisessa Pyhän Henrikin katedraalissa. 
Videon on kuvannut ja ja editoinut Antti Kruus.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors