SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniaa ja ekologiaa Belfastissa

 

(EYCE) kansallisten yhteyshenkilöiden tapaaminen järjestettiin 8.-12.10.2010 Belfastissa Pohjois-Irlannissa. Maahanmuuttoon liittyvät kysymykset tulivat esiin monen jäsenmaan työn painopisteissä. Alkavan kolmivuotiskauden pääteema on ekologia. SEN:n nuorisojaoston taholta nostettiin esiin nuorten osallisuus päätöksenteossa, uskontodialoginen työ, ekumeeninen kasvatus ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen kirkkojen työssä.

 

Viikonlopun mittaisen tapaamisen keskeinen sisältö oli EYCE:n jäsenjärjestöistä eri puolilta Eurooppaa tulevien yhteyshenkilöiden kouluttautuminen ja kokemusten vaihtaminen. Myös EYCE:n keskushallinnon, toimiston ja Exco:n ajankohtaisia asioita käytiin läpi ja työstettiin.

 

LueSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors