SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniaa ja ekologiaa Belfastissa

 

(EYCE) kansallisten yhteyshenkilöiden tapaaminen järjestettiin 8.-12.10.2010 Belfastissa Pohjois-Irlannissa. Maahanmuuttoon liittyvät kysymykset tulivat esiin monen jäsenmaan työn painopisteissä. Alkavan kolmivuotiskauden pääteema on ekologia. SEN:n nuorisojaoston taholta nostettiin esiin nuorten osallisuus päätöksenteossa, uskontodialoginen työ, ekumeeninen kasvatus ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen kirkkojen työssä.

 

Viikonlopun mittaisen tapaamisen keskeinen sisältö oli EYCE:n jäsenjärjestöistä eri puolilta Eurooppaa tulevien yhteyshenkilöiden kouluttautuminen ja kokemusten vaihtaminen. Myös EYCE:n keskushallinnon, toimiston ja Exco:n ajankohtaisia asioita käytiin läpi ja työstettiin.

 

LueSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.