SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniaa ja uskontojen kohtaamisia Etelän ristin alla

Melbournen moniuskontoisen keskuksen johtaja Helen Summers esitteli keskuksen toimintaa.

Moniuskontoinen paneeli Ulumbarra-keskuksessa.Suomen evankelis-luterilaisen kirkon delegaatio osallistui 11.-15.7.2016 Australiassa järjestettyyn IACHE:n () konferenssiin. Neljän vuoden välein eri puolilla maailmaa järjestettävä konfrenssi keskittyy sisällöllisesti moniuskontoiseen, eri kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen ylläpitämään hengelliseen työhön yliopistoissa ja korkeakouluissa. Konferenssin teemat peilasivat laajasti monikulttuuristuvan ja monimuotoistuvan yhteiskunnan kysymyksiä erityisesti Australiassa


Luennoitsijoina olivat mm. tunnettu elokuvakriitikko ja pappi Richard Leonard SJ, arabian ja islamin tutkimuksen professori Abdullah Saeed sekä uskontojournalisti Rachael Kohn.


Konferenssissa järjestetyssä moniuskontoisessa paneelikeskustelussa pohdittiin kuinka yliopistojen vaikutus nykyajan haasteisiin mm. uskonnolliseen radikalismiin oikein jäsentyy. Keskustelussa nostettiin esiin muun muassa se, että tieteellisen maailman tulisi keskustella paremmin uskonnollisen ilmaisun kanssa, koska tutkimusten mukaan varsinkin opiskelijat kokevat sellaiset yliopistot hyviksi, joissa kannustetaan vuorovaikutukseen kultuurisissa ja uskonnollisissa kysymyksissä. 

 

Keskustelemassa olivat rabbi Shimon Cowen, yliopistopappi Cassandra Howes, professori Luamanuvao Winnie Laban, professori Mehmet Ozalp ja munkki Thubten Lhundrup. Paneelia johti isä Michael Elligate.


Konferenssin jälkeen osa delegaatiosta vieraili Melbournessa Australian kirkkojen neuvoston ja Victorian osavaltion kirkkojen neuvoston tiloissa sekä tapasi Melbournen moniuskontoisen keskuksen johtajan Helen Summersin. Moniuskontoinen keskus on toiminut jo kuusitoista vuotta ja järjestänyt lukuisia merkittäviä ja korkeatasoisia kulttuuritapahtumia, näyttelyitä ja konsertteja yhdessä paikallisten uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

 

Henri Järvinen
Yliopistopappi Helsingissä ja SEN:n Nuorisojaoston sihteeriSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.