SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniaa Kristuskyrkanissa

Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken vieraili Kristuskyrkkanissa Helsingissä toisena adventtisunnuntaina. Hän kertoi Suomen Ekumeenisen Neuvoston toiminnasta sekä saarnasi jumalanpalveluksessa. Moni jumalanpalvelukseen osallistujista sai lisätietoa Neuvoston kaikesta toiminnasta. Piispa emeritus Hans Växby johti jumalanpalvelusta ja Nina Vesterback lauloi omia sävellyksiään. Helsingin ruotsinkielinen metodistiseurakunta kuuluu Finlands svenska metodistkyrkaniin.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.