SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniaa yliopistolla ja pyhiinvaellusreiteillä - toimiston väki vieraili Turussa 

Keskiviikkona 6.4. Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimiston työntekijät pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, Vastuuviikon koordinaattori Sarah Tiainen ja viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara kävivät esittelemässä Neuvoston toimintaa Åbo Akademin teologian opiskelijoille. Yliopisto-opettaja Heidi Jokinen ja opiskelijat sekä paikan päällä että Zoomin välityksellä saivat tietopaketin Neuvostosta, kristittyjen ykseyden rukousviikosta ja Ekumeenisesta vastuuviikosta. Keskusteluissa todettiin, että tuleville papeille,  uskonnonopettajille ja kristillisten järjestöjen työntekijöille tietämys ekumeniasta on erittäin tärkeää ja visioitiin tulevia syväsukelluksia eri ekumeenisiin aihepiireihin.

Toimiston vieraili myös Turun ekumeenisen piirin kutsumana Turun tuomiokirkossa sijaitsevassa 
.  Pyhiinvaellustoiminnan projektipäällikkö Annastiina Papinaho Turun ev.lut. tuomiokapitulista esitteli keskuksen toimintaa ja suomalaisia pyhiinvaellusreittejä. Turussa on maalis-huhtikuussa järjestetty esimerkiksi matalan kynnyksen Rauhan ja hyvän kävelyitä viikoittain, lisätietoa .

Päivän päätteeksi vietettiin  rukoushetki tuomiokirkon Tarkk'ampujan kappelissa pastori Tuomas Vauran johdolla. Turun ekumeenisen piirin jäsenet ja SEN:n toimistolaiset vaihtoivat paikallisekumeenisia kuulumisia tuomiokirkon kryptassa. Heräteltiinpä henkiin myös suunnitelmia ekumeenisesta pyhiinvaelluksesta Turun tuomiokirkolta eri kirkkojen kautta Hirvensalon ekumeeniseen taidekappeliin. Noin kahdeksan kilometrin matka välipysähdyksineen voisi hyvinkin toimia kesäaikaan vaelluksena, jolla voisi liittyä mukaan myös matkan varrelta. 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.