SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumenian aika - juuri nyt, Olav Fykse Tveit vieraili SEN:ssa

Pääsihteerit Mari-Anna Auvinen, Olav Fykse Tveit sekä Katariina Väisänen, Anna Hyvärinen ja Perry Johansson.

Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri, TT Olav Fykse Tveit vieraili Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa 26.9.2017.  SEN:n 100-vuotista taivalta juhlistettiin ja samalla keskusteltiin ekumeenisen liikkeen historiasta ja nykypäivästä.

 

Selfie. Nyt kuvassa mukana edellisten lisäksi myös Sirpa-Maija Vuorinen.Keskustelussa käsiteltiin Neuvoston alkuaikoja, jotka sijoittuivat ajanjaksoon, jolloin Suomi oli vielä osa Venäjää. Aikakauden rohkeat maailmanlaajan kristillisten nuorisoliikkeiden toimijat käynnistivät monia alkuja, joista myöhemmin on kehittynyt ekumeenisen liikkeen merkittäviä järjestöjä. 

 

Neuvottelussa keskusteltiin myös yhteydestä ja kirkkojen näkyvästä ykseydestä. 

- Tämän ajan vastustavat voimat itse asiassa ovat ekumenialle voimavara ja juuri nyt on ekumeenisen liikkeen aika, Olav Fykse Tveit sanoi. 

 

Vastustavilla voimilla hän tarkoitti vahvaa eristäytymisen ja nationalismin nousua ympäri maailmaa. Rakkaus ja oikeudenmukaisuus kutsuvat kirkkoja yhteen. 

 

Kahvipöytää somisti Norjan lippu ja se ilahdutti norjalaista Olavia suuresti.Neuvottelussa käsiteltiin myös ihmisoikeuksia, turvapaikkatilannetta ja naisten asemaa sekä tulevaa SEN:n juhlaa. Olav Fykse Tveit mainitsi myös, että ensi vuonna tulee kuluneeksi 70 vuotta KMN:n perustamisesta. Ensimmäinen yleiskokous pidettiin 1948 Amsterdamissa ja ensi vuodeksi sinne suunnitellaan ekumeenista nuorten kokoontumista.

 

Tapaamisen lopuksi pääsihteerit vaihtoivat lyhyesti akateemisia kuulumisia ja niiden kytkeytymistä käytännön ekumeniaan.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.