SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumenian hyvät tavat julisteeksi - Ekumenikens takt och ton som affisch

Lay out: Liina Pajunen.

 

-asiakirjan vanavedessä laadittiin SEN:ssa jo kymmenen vuotta sitten Ekumenian hyvät tavat -suositukset. Syksyllä 2012 oli aika tarkastella suosituksia vuosikymmenen jälkeen. Asiat eivät olleet vanhentuneet, mutta SEN:n syyskokous päätti tiivistää tekstiä.

 

Ja niin Ekumenian hyvät tavat hyväksyttiin kompaktissa muodossa. Nyt teksti on aseteltu tyylikkääseen julisteeseen, jonka jokainen voi printata netistä ja laittaa seinälleen. Sopii varsin mainiosti myös seurakunnallisiin tiloihin.

 

Nämä suositukset vastaavat keskeisiin ekumeniaa koskeviin kysymyksiin. Miksi ekumenia on tärkeää? Millaiset periaatteet ohjaavat ekumeenista työtä? Ekumenian hyvät tavat on Suomen Ekumeenisen Neuvoston kokoama ja vapaasti käytettävissä ja kopioitavissa.

 

 

Se on kaksikielinen (toisella puolella Ekumenikens takt och ton). Painojälki on erinomainen 210 g:n silk-paperilla.

 

Toivomme EHT-dokumentille laajaa näkyvyyttä.

 

 

 

 

 

 

Lay out: Liina Pajunen.Ekumenikens takt och ton som affisch

 

Efter dokumentet gjorde ERF redan för tio år sedan upp en serie rekommendationer under titeln Ekumenikens takt och ton. Hösten 2012 var det dags att se över rekommendationerna efter ett decennium.

 

De frågor som dokumentet tog upp hade inte föråldrats, men ERF:s höstmöte ville göra texten mer kompakt och godkände därför Ekumenikens takt och ton i en mer komprimerad form. Nu har texten gjorts till en snygg affisch som finns online så vem som helst kan skriva ut den och hänga den på sin vägg. Affischen lämpar sig väl även för församlingslokaler.

 

Rekommendationerna svarar på centrala frågor i fråga om ekumenik. Varför är ekumeniken viktig? Hurdana principer styr det ekumeniska arbetet? Ekumenikens takt och ton har sammanställts av Ekumeniska Rådet i Finland och får fritt användas och kopieras.

 

 

Den är tvåspråkig (Ekumenian hyvät tavat på andra sidan). Tryckkvaliteten är ypperlig på 210 g silk-papper.

 

Vi hoppas T&T-dokumentet får stor spridning.

Ekumenian hyvät tavat 

Ekumenikens takt och ton Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.