SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumenisk manifestation för kristna asylsökare

Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik har vid sitt möte den 14 mars behandlat ett upprop om lokala manifestationer mot vår regerings asylpolitik. Initiativet kommer från lokalförsamlingar i Ekenäs som har långvarig erfarenhet av mötet med asylsökare och flyktingar. Asylsökare har undervisats i den kristna tron, blivit döpta och deltagit aktivt i församlingsverksamheten. Pastorer har skrivit intyg till Migrationsverket och vittnat vid asylförhör. Samtidigt har de bevittnat hur asylsökares rättsskydd hotas av Migrationsverkets förfaranden, och i sista hand av vår nuvarande regerings asylpolitik.  

Det gäller bristfälligheter vid tolkningssituationer när muslimska tolkar översätter kristna asylsökares vittnesmål under asylförhör. Det gäller när Migrationsverket inte verkar ta asylsökares vittnesmål eller församlingarnas intyg på allvar. Det gäller frågan om vilket mandat Migrationsverket har att lägga sig i och ifrågasätta kyrkors och samfunds medlemsrekrytering. Inte minst gäller det frågan om vilken kompetens en statlig myndighet har att avgöra frågor om tro och övertygelse, vilket i högsta grad ligger på kyrkors och församlingars kompetensområde.
 
Kyrkor och församlingar har klara och tydliga bestämmelser för att dop och medlemskap ska föregås av undervisning i den kristna tron.  Mycket tyder på att Migrationsverket inte respekterar församlingarnas intyganden om sina egna medlemmar. Detta trots en tidigare överenskommelse med Ekumeniska Rådet i Finland om att respektera dop- och medlemskapsintyg som företes vid asylförhöret.

Man kan alltså på goda grunder fråga huruvida Migrationsverkets intervjuer med kristna asylsökare kan ses som en kränkning av religionsfriheten. Migrationsverkets främsta uppdrag  borde vara att utreda riskerna för kristna asylsökare som hotas av avvisning, inte att utreda hur troende en person är. Trons kvalitet har ringa betydelse för det hot om förföljelse som ligger över kristna asylsökare ifall de förpassas till sitt hemland. Det kan räcka med att de stämplats som kristna eller besökt en kyrka för att riskera trakasserier och förföljelse.

Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik stöder uppropet till förmån för kristna asylsökare och vill rikta en uppmaning till alla församlingar att ordna lokala manifestationer lördagen den 28 april eller annan lämplig tidpunkt. Manifestationerna kan förslagsvis vara bönevandringar, gudstjänster, konserter, offentliga sammankomster, möten med lokala beslutsfattare, uppläsningar av vittnesmål eller intervjuer med kristna asylsökare och deras stödpersoner.

Den 21 mars 2018 i Helsingfors
Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik

Mera information
Pastor Jan Edströmekumenisk_manifestation_for_kristna_asylsokare.pdf

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.