SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Isä Vitalin vaikuttava saarna kolmenkymmenen vuoden takaa

Pimeimpänä brezhneviläisenä aikana, 9.2.1977, isä Vitali saarnasi Johannes Krysostomoksen juhlan vigiliassa Jumalan ilmestymisen patriakaalisessa katedraalissa Moskovan Elohovossa seuraavasti:

 

Kuusi vuotta Johannes Krysostomos pysyi pääkaupungin piispana. Noiden vuosien aikana köyhät oppivat rakastamaan häntä vilpittömällä, sydämellisellä rakkaudella. Mutta noina samoina vuosina kaikki rikkaat, kaikki vallanpitäjät, ylhäisö ja koko papisto – minun on sanottava tämä avoimesti –alkoivat vihata häntä. Sillä hän paljasti heidän irstaan, hillittömän, mahtailevan, syntisen elämänsä.

 

Hän oli rohkea paljastaja. Jos me, rakkaat veljet ja sisaret, luemme nyt joitakin Johannes Krysostomoksen saarnoja, niistä näemme kuinka rohkeasti hän paljasti vallan ja vaurauden vääryyksiä. Hän sanoi rikkaille suoraan: Kuka tahansa rikas on susi, sillä Herra loi maan ja kaiken sen hyvyyden kaikkia kansoja varten, jokaista miestä ja naista varten. Ja kuka ensimmäisenä historiassa oli ottanut omakseen jotain tai aidannut maapalan ja sanonut: Tämä on minun esineeni, tämä on minun maani, oli Krysostomoksen mukaan kauhea rikollinen.

 

Veljet ja sisaret, tässä me puhumme Johannes Krysostomoksesta. Mutta meidän ei pitäisi vain puhua hänestä, meidän pitäisi myös yrittää noudattaa hänen elämänsä esikuvaa. Ensimmäisinä piispojemme, papistomme – me papit, diakonit, munkit, lukijat. Tämän esimerkin Johannes Krysostomos antaa meille: kuinka palvella kirkkoa, ei vain jumalanpalveluksessa, vaan palvella kirkkoa Jumalan kansaa palvellessa, saarnata Sanaa jokaisessa mahdollisessa tilanteessa.

 

Rakkaat veljet ja sisaret, kirkkomme uudistumisen tie, tie jolla kirkkomme voisi taas vaikuttaa kansan keskuudessa ja jälleen saada osakseen kansan rakkauden, sen tien meille näyttää Johannes Krysostomos. Se on rukouksen tie, kilvoituksen tie, teologian tie, mutta samalla se on Jumalan sanan saarnaamisen tie, kaikissa tilanteissa, kaikissa mahdollisuuksissa, ja ihmisten palvelemisen tie, lähimmäisen palvelemista todellisena Jumalan palvelemisena.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors