SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ennakkoluuloista avoimuuteen - Be1 (BeOne) -kurssi Tallinnassa 18.-21.1.2018

Ryhmäkuva Tallinnassa keskusaukiolla. Tammikuisena torstai-iltana neljätoista entuudestaan toisilleen tuntematonta kurssilaista Tanskasta, Unkarista, Virosta ja Suomesta osallistui, jotkut heistä elämänsä ensimmäistä kertaa, ortodoksiseen rukouspalvelukseen Viron ortodoksisen kirkon Pyhien Hannan ja Simeonin katedraalikirkossa Tallinnassa.

 

Yhteinen matka, kristittyjen ykseyden rukousviikolla pidettävä ekumeniaan tutustuttava kurssi Be1 (BeOne), oli alkanut.

 

Ekumeniaa oppimassa

Kulttuurit tutuksi - kurssilaiset tanssivat letkajenkkaa ja hauskaa oli!Suurimmalla osalla kurssilaisista oli vähän tai ei ollenkaan aikaisempaa kokemusta ekumeniasta. Vierailut ja paikallisten kirkkojen jäsenten omat kuvaukset avasivat osallistujille adventistikirkon, katolisen kirkon, metodistikirkon, ortodoksisen kirkon ja luterilaisen seurakunnan arkea ja pyhää.

 

Keskeistä kurssilla olivat pienryhmäkeskustelut, joissa opittiin jokaisen kurssilaisen omassa maassa tapahtuvasta ekumeenisesta toiminnasta sekä jaettiin henkilökohtaisia kokemuksia ja ajatuksia kristittyjen yhteyden merkityksestä.

 

Vendula Pavlikova kertoi EYCE toiminnasta ja vuoden 2018 kampanjastaAivan erityisiä toinen toiselta oppimisen ja yhteisen jakamisen hetkiä olivat kurssilaisten itsensä toteuttamat kulttuuriohjelmat, ruokarukoukset ja aamu- sekä iltahartaudet. Rukoilimme ja lauloimme kaikki yhdessä tanskan, unkarin ja suomen kielellä.

 

Inspiroivaa ekumeniaa

Eurooppalaisesta kirkkojen välisestä toiminnasta kertoi ensin pastori Adrea Florea (Lut.) esitellessään Euroopan Kirkkojen Konferenssin (EKK/CEC) vähemmistö asemassa olevien kirkkojen äänenä. Toisena vierailijana Vendula Pavlikova (Huss.) kertoi Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE) toiminnasta nuorten pyrkimyksenä muuttaa yhteiskuntaa paremmaksi.

 

Arkkidiakoni Marius Raudsepp kertoi ortodoksista kirkosta Pyhän Simeonin ja naisprofeetta Hannan kirkossaPaikallisesta ekumeenisesta toiminnasta kertoivat Virkon ekumeenisen neuvoston nuorisojaoston Lemme Auli (Met.), Triin Salmu (Lut.) ja Age Plom (Ort.). Viron Kirkkojen Neuvosto ja siihen kuuluva nuorten jaosto ovat hyvin aktiivisia. Kuulimme radioon toimitettavasta ”Church Life” -ohjelmasta, Tartossa järjestettävistä ekumeenisesta ”Church Night” -tapahtumasta ja ekumeenisesta Filmifestivaalista, jonka myötä on nostettu esiin kristillistä sisältöä elokuvissa ja palkittu parhaimpia elokuvia.

 

Ingman Kurg, PhD, vastaili kurssilaisten moniin kysymyksiin katolisesta kirkosta Pietarin ja Paavalin kirkossa.Nuorten jaosto keskittyy tavoittamaan 15-26 vuotiaita nuoria. Kirkkojen nuorisotyöstä tiedotetaan yhdessä ja vuosittain järjestetään yhteistyönä muun muassa viikonloppuleiri ja pyhiinvaellus. Jaostossa pohditaan jatkuvasti sitä, miten toimintaa voisi entisestään tehostaa ja parantaa.

 

SEN:n toimintaa tuntevana ekumeeninen toiminta Virossa teki vaikutuksen. Vaikka aktiivisia kristittyjä on Virossa vähän, voimavaroja ja resursseja yhdistämällä on yhdessä saatu todella paljon aikaiseksi.

 

Ajattelun ja askelluksen muutos

Mitä kurssilla sitten tapahtui? “Avoimuutta, ennakkoluuloista luopumista, luottamusta erilaisuuden kohtaamisessa, tietoa jaettavaksi ystävillekin ja välineitä jatkaa ekumeniaan tutustumista.” Muun muassa näillä sanoilla osallistujat kuvailivat kurssin myötä tapahtunutta muutosta.

 

Kurssin suunnittelijoina toivomme, että monelle jäisi mieleen myös paikallisen katolisen kirkon jäsenen, professori Ingman Kurgin opetus ekumeniasta konkreettisina askeleina, niin kirkkokuntina kuin kristittyinä, toinen toisiamme kohti. Ja tärkeimpänä: ”Tullessamme lähemmäs Kristusta, tulemme myös lähemmäs toinen toisiamme. Tämä on ekumenian aikaansaamaa liikettä.”

 

Nuorilta nuorille

Kurssilaisten omat kokemukset ovat paras väline kerrottaessa kurssista toisille nuorille. Valmistelussa onkin kurssilaisten yhdessä kirjoittama englanninkielinen artikkeli, jossa he kertovat omin sanoin kokemuksistansa.

 

Teksti on myös tarkoitus kääntää, kurssilaisten kielitaitoja hyödyntäen, suomeksi, saksaksi, viroksi ja unkariksi. Tekstiä tullaan hyödyntämään mainostettaessa ja kutsuttaessa uusia nuoria mukaan ensi vuonna.

 

Seuraava Be1 (BeOne)- ekumeeninen kurssi järjestetään Kristittyjen Ykseyden Rukousviikolla
17.-20.1.2019 Liettuassa. Tunnetko nuoren aikuisen, kenet voisit kutsua ottamaan ensi askeleet ekumeniaan?

 

                      My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their                       message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May                       they also be in us so that the world may believe that you have sent me.
                      John.17:20-21

Kiitos European Fellowship of  Christian Youth, Viron Kirkkojen Neuvoston Nuorisojaosto, EYCE, EKK/CEC ja Suomen Ekumeeninen Neuvoston Lapsi- ja nuorisotyön jaosto. Kurssi ei onnistuisi ilman tätä upeaa yhteistyötä.

 

Virpi Paulanto,

Be1-kurssin suunnittelutyöryhmän jäsen
Suomen Ekumeenisen Neuvoston Lapsi- ja Nuoristotyön jaoston edustaja

 

Juhana Malme,

European Fellowship of Christian Youth, puheenjohtaja

Suomen Ekumeenisen Neuvoston Lapsi- ja Nuorisotyön jaoston jäsenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.