SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ensimmäinen Ekumeeninen teko -tunnustus katukirkkotoiminnalle  

Suomen Ekumeeninen Neuvosto antoi kevätkokouksessaan 28. huhtikuuta 2011 Ekumeeninen teko 2010 -tunnustuksen Forssan Katukirkkoyhdistykselle. Tunnustus jaettiin ensimmäistä kertaa. 

 

Forssan Katukirkkoyhdistys sai tunnustuksen ekumeenisesta ja tukea antavasta toiminnasta päihdeongelmaisille, syrjäytymisvaarassa oleville ja heidän läheisilleen. Toiminta on parantanut ihmisten elämää, ja se on ollut yhteiskunnallisesti merkittävää koko kaupungille. Katukirkkotyö aloitettiin vuonna 1997.

 

Katukirkkoyhdistystä ylläpitävät Forssan Helluntaiseurakunta, Forssan Vapaaseurakunta sekä Forssan, Humppilan, Jokioisten ja Tammelan evankelis-luterilaiset seurakunnat ja Hämeen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen Forssan paikallisosasto.

 

Katukirkossa on mukana seurakuntien työntekijöiden lisäksi paljon vapaaehtoisia. Yhdistys järjestää muun muassa viikoittaisia katukirkkoiltoja, leirejä ja vähävaraisten joulujuhlia. Lisäksi yhdistys ylläpitää tukiasuntotoimintaa ja päivätoimintakeskusta.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto myöntää tunnustuksen hankkeille tai ideoille, jotka vahvistavat ekumeenista asennetta ja vievät eteenpäin kristittyjen ykseyspyrkimyksiä. Tunnustuksella palkitaan sekä uusia ideoita että ekumeenista jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä.

 

Ekumeeninen teko -tunnustuksen voi saada yksittäinen henkilö, ryhmä, järjestö tai seurakunta. Tunnustus jaetaan vuosittain.

 

Kuvia tunnustuksen luovutustilaisuudesta voi ladata alta. Ne ovat median ja muiden käytettävissä.

 

Helsingin Saalem-seurakunnassa pidetyssä SEN:n kevätkokouksessa tunnustuksen kunniakirjat luovuttivat puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo, pääsihteeri Heikki Huttunen ja hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen.

 

Niitä olivat vastaanottamassa:

Varapuheenjohtaja Pertti Nieminen, Hämeen Ev.-lut Kansanlähetys Forssan paikallisosasto

Sihteeri Pekka Murtolahti, Forssan Vapaaseurakunta

Hallituksen jäsen Marjatta Friman, Forssan ev.-lut. seurakunta

Hallituksen jäsen Liisa Sillanpää, Tammelan ev.-lut. seurakunta

Rahastonhoitaja Väinö Lammintausta, Forssan Helluntaiseurakunta

Hallituksen varajäsen Marja-Leena Rissanen, Forssan Helluntaiseurakunta

Hallituksen jäsen Anneli Tuovila, Forssan ev.-lut. seurakunta

Vapaaehtoisaktiivi Lea Mäkipää, Hämeen Ev.-lut Kansanlähetys Forssan paikallisosasto

Vapaaehtoisaktiivi Seppo Sillanpää, Hämeen Ev.-lut Kansanlähetys Forssan paikallisosasto


Kuvat ladattavissa tästä median ja muiden tahojen käyttöön. Kuvaaja: Heikki Jääskeläinen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.