SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

ENSIMMÄINEN PÄIVÄ: JULISTUS

Rocks and water Anita Berghoef, freeimages.com

 

On kuljettava Samarian kautta (Joh. 4:4)

 

1. Moos. 24: 10–33 Abraham ja Rebekka kaivolla

Psalmi 42 Peura joka kaipaa virtaavien vetten ääreen

2. Kor. 8: 1-7 Makedonian seurakuntien runsas anteliaisuus

Joh. 4: 1-4 Hänen oli kuljettava Samarian kautta.

 

Kommentaari

 

Jeesus ja hänen opetuslapsensa siirtyivät Juudeasta Galileaan. Samaria on näiden kahden alueen välillä. Samaria ja samarialaiset herättivät erityisiä ennakkoluuloja. Samarian huono maine johtui siitä, että siellä olivat rodut ja uskonnot sekoittuneet. Ei ollut tavatonta käyttää vaihtoehtoisia reittejä voidakseen välttyä astumasta Samarian maaperälle.

 

Mitä Johanneksen evankelilumi tarkoittaa sanoessaan, että 'on kuljettava Samarian kautta'? Kyse ei ole vain maantieteestä vaan Jeesuksen valinnasta: 'Samarian kautta kulkeminen' tarkoittaa toisen, erilaisen, usein uhaksi koetun kohtaamisen välttämättömyyttä.

 

Juutalaisten ja samarialaisten välinen konflikti oli vanha. Samarialaisten esivanhemmat olivat tehneet eron eteläisestä kuningaskunnasta, joka vaati jumalanpalveluksen keskittämistä Jerusalemiin (1. Kun. 12). Myöhemmin assyrialaiset valtasivat Samarian vieden paljon alkuperäistä väestöä pakkosiirtolaisuuteen ja tuoden heidän tilalleen monia vieraita kansoja, joilla kullakin oli omat jumalansa ja jumaluutensa. Samarialaisista tuli siten juutalaisille "sekarotuista ja epäpuhdasta" kansaa. Myöhemmin Johanneksen evankeliumissa juutalaiset haluavat tahrata Jeesuksen maineen syyttämällä häntä sanoen: "Sinä olet samarialainen, ja sinussa on paha henki. Eikö asia olekin niin?" (Joh. 8:48) 

 

Myös samarialaisten oli vaikeaa hyväksyä juutalaisia (Joh. 4:8). Menneisyyden loukkaukset syvenivät, kun noin vuonna 128 eKr. juutalainen johtaja Johannes Hyrkanos tuhosi samarialaisten Gerizim-vuorelle jumalanpalvelusta varten rakentaman temppelin. Ainakin kerran kävi niin, kuten Luukkaan evankeliumi kertoo, ettei samarialainen kylä ottanut Jeesusta vastaan siitä yksinkertaisesta syystä, että hän oli matkalla Juudeaan (Luuk. 9:52). Vuoropuhelulle oli siten molemminpuolista vastustusta.

 

Johannes tekee selväksi, että 'Samarian kautta kulkeminen' on päätös, jonka Jeesus tekee; hän kutsuu muitakin kuin oman kansansa jäseniä. Tällä hän osoittaa meille, että toisenlaisista erottautuminen ja kanssakäyminen vain kaltaistemme kanssa merkitsee itseaiheutettua köyhtymistä. Sen sijaan toisenlaisten kanssa käytävä vuoropuhelu kasvattaa meitä.

 

Kysymykset

 

1. Mitä ‘Samarian kautta kulkeminen’ tarkoittaa minulle ja omalle uskonyhteisölleni?

 

2. Mitä askeleita kirkkoni on ottanut kohdatakseen toisia kirkkoja ja mitä kirkot ovat oppineet toisiltaan?

 

Rukous

 

Kaikkien kansojen Jumala,
opeta meitä kulkemaan Samarian kautta,
että kohtaisimme veljemme ja sisaremme toisissa kirkoissa.
Anna meidän kulkea sinne avoimin sydämin,
että oppisimme jokaiselta kirkolta ja kulttuurilta.
Me tunnustamme, että sinä olet ykseyden lähde.
Anna meille Kristuksen tahtoma ykseys.

Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.