SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ensimmäinen päivä: Opetellaan tekemään oikein

Lukukappaleet

Jes. 1:12-18 Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettuja, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa

Luuk. 10:25-36 Hän kysyi Jeesukselta: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?"

Mietiskely

Jesajan mukaan Jumala haluaa, että Juuda ei ainoastaan ylläpidä oikeutta, vaan elää todeksi periaatteetta, jonka mukaan aina tulee tehdä oikein. Jumala ei halua meidän vain huolehtivan orvoista ja leskistä vaan myös toimivan siten, mikä on heille oikein ja hyväksi ja tekevän tämän kaikille yhteiskunnan marginalisoimille. Hepreankielen hyvää tarkoittava sana yaw-tab’ tarkoittaa myös iloista, riemullista, miellyttävää, hyvin toimivaa ja jonkin kaunistamista.

 

Kristittynä eläminen merkitsee opetuslapsena olemista. Kaikki kristityt elävät Jumalan Sanan alla ja oppivat yhdessä, mitä on hyvän tekeminen ja kuka tätä solidaarisuutta tarvitsee. Kun yhteiskunta muuttuu yhä välinpitämättömämmäksi toisten tarpeita kohtaan, on meidän Jumalan lapsina opittava pitämään esillä sorrettujen veljiemme ja sisartemme asiaa puhumalla totta vallanpitäjille ja tarvittaessa ajamaan sorrettujen asiaa, jotta he voisivat elää oikeudenmukaisessa rauhassa. Kun teemme näin, toimimme aina oikein!

 

Sitoutumisemme rasismin synnin hävittämiseen ja siitä parantumiseen edellyttää, että olemme valmiita ja halukkaita elämään suhteessa kristittyihin sisariimme ja veljiimme.

Kristittyjen ykseys

Lainopettaja kysyi Jeesukselta: ”Kuka sitten on minun lähimmäiseni?” Jeesuksen vastaus kutsuu meitä näkemään uskonnollisten, etnisten ja kansallisten jakolinjojen tuolle puolen tunnistamaan hädässä olevan lähimmäisemme. Kristittyjen on samoin nähtävä yli omien jakolinjojemme ja kristillisten perheriitojemme, että voimme tunnistaa ja rakastaa veljiämme ja sisariamme Kristuksessa. 

Haaste

Keitä ovat oman yhteiskuntasi syrjäytyneet tai sorretut? Kuinka kirkot voisivat yhdessä vaeltaa näiden veljien ja sisarten kanssa, vastata heidän tarpeisiinsa ja puhua heidän puolestaan?

Rukous

Herra, sinä kutsuit kansasi orjuudesta vapauteen.

Anna meille voimaa ja rohkeutta etsiä niitä, jotka tarvitsevat oikeutta.  Salli meidän nähdä heidän tarpeensa ja tarjota heille apua, ja kokoa meidät Pyhän Henkesi kautta Paimenemme Jeesuksen Kristuksen yhteen laumaan. Aamen.

 

 

 

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.