SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Etiopian patriarkka kuollut 

Patriarkka Abune Paulos.
Kuva: Wikipedia.  

Etiopian Ortodoksisen kirkon päämies patriarkka Abune Paulos kuoli aamulla 17.8. Addis Abebassa 77 vuoden iässä. Hänet tunnettiin kansainvälisesti aktiivisena HIV-Aids työn tukijana, maansa nälkäänäkevien auttajana, Etiopian ja sen lähiympäristön miljoonien pakolaisten puolestapuhujana ja uskontojen välisen dialogin edistäjänä.

 

Hän oli Religions fo peace -järjestön kunniapresidentti sekä Kirkkojen Maailmanneuvoston keskuskomitean ja Faith and Order -komission jäsen. Hänet oli palkittu YK:n pakolaiskomissaarin myöntämällä Nansen-mitalilla.

 

Etiopian ortodoksinen kirkko on maailman vanhimpiin kuuluvan valtion kansallinen kirkko, jonka juuret ulottuvat etiopialaisten yhteyksiin Vanhan testamentin Isreaeliin. Se kuuluu ns. orientaalisten ortodoksisten kirkkojen perheeseen ja siinä on n. 40 miljoonaa jäsentä.

 

Etiopian kirkko on Kirkkojen Maailmanneuvoston perustajajäsen. Maan kommunistihallinnon seurauksena kirkon toiminta ulkomailla on jakautunut Yhdysvalloissa olevan pakolaiskirkon ja kotimaan kirkon kesken.

 

Suomessa toimii eri paikkakunnilla joitakin etiopialaisten ortodoksien jumalanpalvelusyhteisöjä Suomen ortodoksisen kirkon seurakuntien yhteydessä.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.