SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Euroopan Ekumeeninen Nuorisoneuvosto koolla Riikassa

kokoontui yleiskokousta varten 4.-10.5. Riikan läheisyydessä Íekavan kaupungissa Latviassa. Paikalla oli edustajia jäsenorganisaatioista sekä vieraita ja .

 

Kokouksessa arvioitiin kuluneen kahden vuoden aikaista toimintaa, kehiteltiin lisää toimintaehdotuksia ja päätettiin seuraavan kahden vuoden aiheesta, joka liittyy tematiikkaan nuorten kristittyjen näkökulmasta.

 

Lue lisää: .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors