SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Euroopan Ekumeeninen Nuorisoneuvosto koolla Riikassa

kokoontui yleiskokousta varten 4.-10.5. Riikan läheisyydessä Íekavan kaupungissa Latviassa. Paikalla oli edustajia jäsenorganisaatioista sekä vieraita ja .

 

Kokouksessa arvioitiin kuluneen kahden vuoden aikaista toimintaa, kehiteltiin lisää toimintaehdotuksia ja päätettiin seuraavan kahden vuoden aiheesta, joka liittyy tematiikkaan nuorten kristittyjen näkökulmasta.

 

Lue lisää: .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.