SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Euroopan ekumeenisia nuoria Suomessa – Eurooppalaiset arvot pohdinnassa

Neljäntoista Euroopan maan edustajat kokoontuivat Euroopan ekumeenisen nuorisoneuvoston yleiskokoukseen Kirkkonummen Hvittorpiin 21.–25.10.2015. SEN:n Nuorisojaosto on vuosikymmenet ollut aktiivinen EYCE-toimija ja isännöi kokousta. Tapahtuma jalkautui Kirkkonummelta päiväksi Helsinkiin ja paikallisseurakunnissa järjestetyissä työpajoissa pohdittiin muun muassa Break the Chains -kampanjan teemoja. Myös aikaisemmat EYCE-toimijat, nykyiset alumnit, olivat koolla.

 

Euroopan ekumeenisen nuorisoneuvoston ( 40. yleiskokousta isännöi Suomen Ekumeenisen Neuvoston Nuorisojaosto. Kokouspaikkana oli koulutus- ja kurssikeskus Hvittorp Kirkkonummella. Yleiskokous on EYCE:n ylin päättävä elin, joka kokoontuu joka toinen vuosi. Jäsenjärjestöt lähettävät siihen edustajansa.

 

Osanottajia oli 35 henkilöä 14 eri maasta: Belgiasta, Espanjasta, Irlannista, Islannista, Italiasta, Itävallasta, Latviasta, Ranskasta, Romaniasta, Saksasta, Slovakiasta, Suomesta, Tšekin tasavallasta, ja Virosta. Edustettuna oli kymmenen eri kirkkokuntaa. Mukana oli nuoria Tšekin hussilaisesta, Itävallan uusapostolisesta ja Italian valdolaisesta kirkosta, presbyteerejä Espanjan evankelisesta kirkosta sekä unioituja, reformoituja, metodisteja, luterilaisia, ortodokseja ja katolilaisia.

 

Visio ja suuntaviivat tulevaan

 

Koukosessa käsiteltiin sääntömääräisen asioiden lisäksi erityisesti EYCE:n visiota ja luotiin strategisia suuntaviivoja järjestön tulevalle toiminnalle. Visiossa painotetaan EYCE:n roolia Euroopan laajuisena eri kirkkokuntien nuoria yhdistävänä tahona, joka pitää esillä ja edistää yhteisiä kristillisiä arvoja. 

 

Jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa on tärkeää edistää etenkin oikeudenmukaisuutta, rauhaa, luomakunnan eheyttä sekä ihmisoikeuksia voimauttamalla nuoria aktiivisiksi toimijoiksi näissä asioissa. Tämän toteuttamiseksi EYCE:n tehtävänä on tuoda yhteen etenkin jäsenjärjestöjään ja vahvistaa niiden osaamista ja mahdollisuuksia työskennellä yhteisten tavoitteiden eteen. Visiossaan EYCE näkee myös uskontodialogin oleellisena osana toimintaansa.

 

Pakolaistilanne fokuksessa

 

Eurooppaan ja kirkkojen toimintaympäristöön vaikuttanut pakolaistilanne herätti myös keskustelua. Päätettäessä EYCE:n seuraavan kolmivuotisen kampanjan aihetta nähtiin ehdottoman tärkeänä, että myös EYCE:n tulevassa toiminnassa käsitellään pakolaisten ja siirtolaisten integraatiota ja kirkkojen roolia. Lisäksi kampanjan toivottiin käsittelevän eurooppalaisia arvoja ja ottavan osaa käytävään arvokeskusteluun sekä ottavan kantaa uskontoon kohdistuvien epäluulojen ja negatiivisten asenteiden voittamiseksi. 

 

Valintoja, hartautta, vierailuja

 

EYCE:lle valittiin myös uusi hallitus (Executive Committee). Aiemmin rahastonhoitajana toiminut Sini Tyvi (lut.) valittiin varapuheenjohtajaksi. Uudeksi rahastonhoitajaksi valittiin Satu Koikkalainen (lut.). Kahden suomalaisen valintaa pidettiin mahdollisena, sillä muulta kokoonpanoltaan hallitus on ekumeenisesti ja maantieteellisesti varsin edustava. Puheenjohtajana toimii Lisa Schneider (unioitu, Saksa), muut jäsenet ovat Niall Colbert (kat, Irlanti), Javier Hernanz Flóres (presb, Espanja), Vendula Pavlikova (huss, Tšekki) ja Angelita Tomaselli (vald, Italia). Valitettavaa oli, että yrityksestä huolimatta hallitukseen ei löydetty ortodoksiedustajaa. Tästä syystä nähtiin tärkeänä jatkaa entistä läheisempää yhteistyötä kanssa.

 

Päätösasioiden lisäksi myös ekumeeninen ohjelma oli tärkeässä osassa. Aamu- ja iltarukoushetkiä vietettiin eri tunnustuskuntien perinteen mukaan esitellen samalla niiden erityispiirteitä. Keskiviikkona ennen varsinaisen kokouksen alkua järjestettiin vierailu ortodoksiseen Pokrovan yhteisöön Kirkkonummella. Sunnuntaina kokousedustajat osallistuivat messuun Espoon tuomiokirkossa tai liturgiaan niin ikään Espoon keskuksessa sijaitsevassa kulttuurikeskus Trapesassa.

 

Break the Chains

 

Lauantain 24.10. osallistujat viettivät Helsingissä. Aamupäivän opastetulla kävelykierroksella vierailtiin muun muassa Helsingin tuomiokirkossa, Senaatintorilla, Uspenskin katedraalissa sekä Temppeliaukion kirkossa. Kierroksen aikana opas keskittyi kertomaan etenkin Suomen uskonnollisesta tilanteesta sekä historiallisista vaiheista.

 

Iltapäiväksi kokousedustajat jakaantuivat neljään ryhmään vierailemaan paikallisseurakunnissa järjestetyssä ekumeenisessa nuorisotapahtumassa. SENnj:n järjestämä tapahtuma kutsui nuoria eri kirkkokunnista pohtimaan yhdessä köyhyyttä eurooppalaisessa kirkollisessa kontekstissa.

 

Nuorisotapahtuman teema kytkeytyi EYCE:n , jonka tavoite on tuoda esille köyhyyttä ja pohtia ratkaisuja sille. Työpajoissa pohdittiin köyhyyttä etenkin vallankäytön näkökulmasta, koska köyhyys on usein varallisuuden puutteen lisäksi myös puheoikeuden ja päätösvallan riistämistä. Tapahtuma järjestettiin Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa, Lauttasaaren seurakunnassa, Espoon helluntaiseurakunnassa sekä Helsingin ortodoksisen seurakunnan nuortenleirillä Lopella. Työpajat saivat hyvää palautetta ja kokousedustajat olivat erityisen ilahtuneita mahdollisuudesta vierailla paikallisseurakunnissa.

 

Kerran eyceläinen – aina eyceläinen, alumnit paikalla

 

Lauantain ohjelma huipentui Helsingin Tuomiokirkon kryptassa järjestettyyn ekumeeniseen iltarukoushetkeen, johon kuului Taizé-lauluja, Raamatun lukemista, hiljentymistä sekä yhteistä rukousta. Rukoushetki toteutettiin ekumeeniseen nuorisotapahtumaan osallistuneiden seurakuntien ja Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan yhteistyönä siten, että siihen sisältyi elementtejä kunkin kirkkokunnan hartausperinteestä.

 

Iltarukouksen jälkeen kaikilla osallistujilla oli mahdollisuus jäädä iltapalalle. Sen aikana kuultiin EYCE:n toiminnasta sekä muistoja EYCE:ssä vuosien varrella toimineilta alumneilta, joita oli kutsuttu mukaan rukoushetkeen. Iltapala sekä alumneille niin ikään lauantaina järjestetty lounastapaaminen koettiin arvokkaaksi mahdollisuudeksi jakaa kokemuksia nykyisten ja entisten EYCE-aktiivien kesken.

 

Innostusta tulevaisuuteen

                                                    

Osana yleiskokousta nuorisojaosto toteutti myös stuerttiohjelman, johon valittiin hakemusten perusteella Erno Heino (lut.), Sallamari Hyrkäs (lut.) ja Antti Putila (ort.). Stuerttien tehtäviin kuuluivat monenlaisten käytännön järjestelyjen hoitaminen kurssikeskuksessa sekä ennen yleiskokousta että sen aikana, kokousedustajien kuljettaminen rautatieasemalta ja lentokentältä sekä avustajina ja tulkkeina toimiminen lauantaina järjestettyjen työpajojen aikana.

 

Sekä kokouksen järjestäjien näkökulmasta että osallistujilta saadun palautteen perusteella tapahtumat onnistuivat erittäin hyvin. Yleiskokouksen järjestelyt sekä ekumeeninen nuorisotapahtuma innostivat nuorisojaostossa jo toimivia ja tarjosivat mahdollisuuksia ekumeenisiin kohtaamisiin ja toimintaan myös jaostoa laajemmin uusille kiinnostuneille nuorille.

 

Marjut Mulari ja Sini Tyvi

Kuva: Lisa Schneider, klikkaa kuvaa niin se avautuu suurempana.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.