SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Euroopan kirkkojen johtajat: KAIKKI pakolaiset tervetulleita

Pääsiäisen alla Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (CCME) aloitteesta on tehty julkilausuma, jonka laaja joukko eurooppalaisia kirkkojen johtajia on allekirjoittanut. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko ovat siirtolaiskomission jäseniä, samoin Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Arkkipiispa Tapio Luoma ja arkkipiispa Leo ovat allekirjoittaneet julkilausuman.

 

Julkilausumassa kiinnitetään Euroopan päättäjien huomio pakolaistilanteeseen mantereellamme. Sen viimeisimpänä käänteenä on ukrainalaisten pakolaisten tilanne, johon on vastattu lämmöllä ja konkreettisella solidaarisuudella järjestöjen ja kansalaistoimijoiden, eikä vähiten kirkkojen taholta. Julkilausuman mukaan Euroopan maat ja Euroopan unioni ovat tähän mennessä aktivoineet historiansa anteliainta lainsäädäntöä ja avustusohjelmia, joihin osallistuvat myös ei-valtiolliset tahot. Eurooppa on osoittanut hallitsevansa pakolaisten suojelun ja sitoutuminen jatkuu vahvana, vaikka tulijoita on edelleen.

 

Kirkkojen johtajien mukaan jokaisen ”muukalaisen” tasapuolinen vastaanottaminen on keskeinen raamatullinen sitoumus. Tähän Jumalan antamaan käskyyn vastaaminen nousee yhteydestä ja suhteesta Jumalaan, josta Kristus muistuttaa Matteuksen evankeliumissa: ”Minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” (Matt. 25:40)

 

Lopuksi kirkkojen johtajat kutsuvat kaikkia mukaan yhteiseen tehtävään: ”Toivomme ja olemme vakuuttuneita, että Ukrainasta tulevien pakolaisten toivottaminen tervetulleiksi Eurooppaan tähän asti toimii esimerkkinä ja sitoutumisena pakolaisten vastaanottamiseen tulevaisuudessa - riippumatta heidän alkuperästään, ihonväristään, sukupuolestaan, suuntautumisestaan, kyvyistään tai asuinpaikastaan.”

 

Julkilausuma kokonaisuudessaan .

 

Lisätietoja:

Ulla Siirto

CCME:n hallituksen jäsen, Suomen ev.-lut. kirkosta asiantuntija

040 688 1440Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.