SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Euroopan kirkkojen johtajat vetoavat ihmisarvoisemman siirtolais- ja pakolaispolitiikan puolesta

Kuva: CEC/Naveen Qayyum

Yli 30 Euroopan kristillisten kirkkojen johtajaa on allekirjoittanut joulun lähestyessä julkilausuman, jossa vedotaan humaanimman ja ihmisarvoisemman siirtolais- ja pakolaispolitiikan puolesta. 

 

”On kestämätöntä, että siirtolaisuuden hallinta Euroopassa johtaa tilanteisiin, joissa ihmisten kuolema rajalla on tavallista ja väkivalta sekä hyväksikäyttö jokapäiväistä. Tarvitsemme turvallisia kulkureittejä ja toimenpiteitä kadonneiden etsimiseksi ja pelastamiseksi”, julkilausumassa todetaan.

 

Suomesta vetoomuksen ovat allekirjoittaneet evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma ja Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo. Allekirjoittajat tulevat useista kirkollisista taustoista – muun muassa protestanttisista, ortodoksisista ja anglikaanisista kirkoista – sekä kirkollisista maailmanliitoista ja ekumeenisista järjestöistä. Julkilausuman ovat julkistaneet Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio (CCME) sekä Euroopan kirkkojen konferenssi (CEC), ja se luovutettiin 4.12.2018 Euroopan parlamentin varapuhemies Mairead McGuinnessille.

Solidaarisuuden oltava ohjaava periaate

Vetoomuksen allekirjoittajat korostavat, että nykyaikaisen turvapaikkapolitiikan lähtökohtana tulee olla absoluuttinen oikeus hakea turvapaikkaa. Lähtömaiden olosuhteita tulee kehittää ja ihmisiä tulee tukea lähtömaissaan, jotta ihmisten ei tarvitsisi paeta. Tästä huolimatta Euroopan tulee huolehtia vastuustaan ottaa vastaan ja suojella niitä, jotka joutuvat jättämään kotinsa. ”Eurooppa ei voi yhtenä maailman rikkaimmista ja kehittyneimmistä alueista pyrkiä pysäyttämään siirtolaisia kolmannen maailman maihin.”

”Solidaarisuuden tulee olla ohjaava periaate siirtolaisuuden hallinnassa ja etenkin pakolaisten vastaanottamisessa. Solidaarisuus merkitsee sitä, että vahvemmat kädet jaksavat kantaa suuremman vastuun kuin heikommat, ja että jokainen auttaa omien voimiensa mukaan.”

”Emme ajattele, että uusien tulijoiden vastaanottaminen tapahtuisi Euroopassa jo asuvien kustannuksella. Poliittisten linjausten ja toimintatapojen tulee ottaa huomioon tulijoiden erityiset tarpeet ja kannustaa heitä osallistumaan kaikissa yhteisöissään, samanaikaisesti kun eurooppalaisten tarpeita ja perinteitä kunnioitetaan”, julkilausumassa todetaan.

 

Kirkkojen johtaja toteavat myös, että siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta tulee keskustella kunnioittavassa ja myötätuntoisessa hengessä. He myös sitoutuvat itse työskentelemään ja puhumaan sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa jokaisella, niin kantaväestöllä kuin uusilla tulijoillakin, on mahdollisuus osallistua.

 

Julkilausumassa joulun sanomaa tarkastellaan siirtolaisuuden ja pakolaisuuden valossa. Jeesus syntyi ihmiseksi ja eli pakolaisena ja muukalaisena vieraalla maalla. Joulu, Kristuksen syntymäjuhla, on ilmaus Jumalan rajattomasta rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan. Jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotu ja itsessään arvokas.

 

Suomennettu julkilausuma .

 

Alkuperäinen julkilausuma .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.