SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Euroopan kirkkojen konferenssi kokoontuu kesäkuussa Tallinnassa

Copyright: Conference of European Churches

Euroopan kirkkojen konferenssin/EKK:n (Conference of European Churches CEC)  yleiskokous pidetään Tallinnassa 14.6.–20.6.2023. Yleiskokouksen tehtävänä on muun muassa arvioida järjestön toimintaa ja määritellä tavoitteet seuraavaksi viisivuotiskaudeksi.

 

Tapahtuman teemana on ” Kokouksen puhujien joukossa ovat saksalainen sosiologi Hartmut Rosa, entinen Canterburyn arkkipiispa Rowan Williams ja ekumeeninen patriarkka, hänen pyhyytensä Bartolomeos. Päätilaisuudet lähetetään suorana verkossa. 

Ukrainan hätä esillä

Kokouksessa käsitellään myös aiheita, joissa keskitytään kirkkojen tilanteeseen konfliktialueilla, etenkin Ukrainassa, josta myös tulee puhujia näihin tilaisuuksiin.

Venäjän hyökkäyssota ja Ukrainan hätä näkyvät muutenkin Euroopan kirkkojen konferenssin työskentelyssä. Pathways to Peace -hankkeessa on lista projekteista ja tavoitteista, joiden toteuttamiseen se toivoo jäsenkirkkojensa osallistuvan. Ajatuksena on toimia yhdessä oikeudenmukaisen rauhan edistämiseksi. Kirkot pohtivat rooliaan nykyisessä tilanteessa ja varsinkin sen jälkeen, kun sota päättyy.

Suomalaisten ekumeeninen delegaatio

Suomesta yleiskokoukseen osallistuu neljä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon delegaattia, yksi Suomen ortodoksisen kirkon delegaatti, yksi Yhdistyneen metodistikirkon delegaatti sekä edustajia Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta (SEN). Lisäksi kokouksessa on mukana Suomesta neuvonantajia sekä stuertteja eli nuoria kokousavustajia. Kaikkiaan Tallinnaan kokoontuu lähes 500 kokousvierasta.

 

EKK on ekumeeninen protestanttisten, luterilaisten, ortodoksisten ja anglikaanisten kirkkojen yhteiselin. Siihen kuuluu noin 125 jäsenkirkkoa kaikista Euroopan maista. Konferenssi pyrkii edistämään kirkkojen yhteyttä, rauhaa ja ihmisoikeuksia Euroopassa.

 

Lisätietoja:  

Suomen evankelis-luterilainen kirkko, kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen, p. 040 5221 464

 

Suomen ortodoksinen kirkko, Maria Mountraki, p. 040 481 9240



Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.