SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeri eroaa virastaan

Tohtori Jørgen Skov Sørensen on eronnut Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) pääsihteerin virasta 31. joulukuuta 2023 alkaen voidakseen viettää enemmän aikaa perheensä kanssa Kööpenhaminassa. 
Sørensen, tanskalainen luterilainen, on toiminut EKK:n pääsihteerinä tammikuusta 2020 alkaen.

"EKK:n hallintoneuvosto antoi minulle alusta alkaen vankan mandaatin johtaa organisaation uudistusprosessia. Nyt, lähes neljä vuotta myöhemmin, olemme yhdessä suurelta osin täyttäneet annetun toimeksiannon. EKK on ottanut suuntaa Kutsu ja todistus -strategian kautta kirkkoon perustuvassa ja kohdennetussa edunvalvonnassa eurooppalaisten poliittisten instituutioiden kanssa Brysselissä ja Strasbourgissa."

"Viimeisimpänä olemme käynnistäneet Pathways to Peace -aloitteen, jossa käsitellään suoraan Ukrainan sotaa. Tämä on paluu EKK:n perustavanlaatuisiin ja historiallisiin arvoihin."

"Minulle on suuri kunnia ja olen kiitollinen siitä, että minuun on luotettu EKK:ssa tässä ratkaisevassa muutosprosessissa. Uskon, että EKK on nyt organisaatio, jolla on entistä enemmän mahdollisuuksia todella  vaikuttaa Euroopassa. Näen myönteisiä merkkejä EKK:n tulevaisuudelle sihteeristön ja vastavalitun johtokunnan erittäin pätevissä ja sitoutuneissa toimijoissa", Sørensen totesi lopuksi.

Euroopan kirkkojen konferenssin puheenjohtaja, Thyateiran ja Ison-Britannian arkkipiispa Nikitas kiitti Sørenseniä hänen palveluksestaan ja panoksestaan EKK:lle. "Toivotamme tohtori Jørgen Skov Sørensenille Jumalan siunausta hänen tuleviin tehtäviinsä."

Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK) on ekumeeninen protestanttisten, luterilaisten, ortodoksisten ja anglikaanisten kirkkojen yhteiselin, johon kuuluu noin 125 jäsenkirkkoa kaikista Euroopan maista. Konferenssi pyrkii edistämään kirkkojen yhteyttä, rauhaa ja ihmisoikeuksia Euroopassa. EKK syntyi kylmän sodan aikana vuonna 1959 pitämään yhteyksiä erityisesti itä- ja länsieurooppalaisten kirkkojen kesken. Tavoitteeksi muodostui edistää kirkon ykseyttä Euroopassa ja auttaa maanosan kirkkoja yhteiseen todistukseen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.