SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissiota (CCME) tarvitaan myös tulevaisuudessa

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio (Churches´ Commission for Migrants in Europe, CCME) piti yleiskokouksen etänä 22.6.2022, missä hyväksyttiin tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä talousarvio vuodelle 2024. Kokouksessa keskusteltiin myös CCME:n tulevaisuudesta.  Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta osallistui pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken ja Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa edustivat asiantuntija Ulla Siirto sekä David Caceres. Yleiskokoukseen osallistui 29 edustajaa, 27 jäsenistöstä. CCME:n jäsenistö muodostuu 40 kirkosta ja ekumeenisesta järjestöstä.

 

 

Yleiskokouksen moderoi Goos Minderman, joka alkupuheenvuorossaan mainitsi, että vuodet 2021-2022 olivat taloudellisesti haastavia COVID-19-pandemian takia, ja tämä vaikutti myös CCME:n toimintaan. Hän totesi myös, että vaikka Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) strategiassa mainitaan myös CCME, tulevaisuus näyttää, millainen yhteistyö syntyy ja miten sitä tulevaisuudessa kehitetään. CCME:n pääsihteeri Torsten Moritz toi terveiset EKK:n yleiskokouksesta, joka pidettiin Tallinnassa 14.-16.2023. CCME sai EKK:n jäsenkirkkojen tuen toiminnalleen vaikka EKK on ilmoittanut lopettavansa taloudellisen tuen antamisen tulevaisuudessa. Varsinkin pohjoismaiset enemmistökirkot ovat varovaisen myönteisiä antamaan ainakin osan puuttuvasta rahoituksesta,  kun EKK vähentää tukeaan.

 

Pääsihteeri Moritz totesikin, että vaikka vuosi 2022 alku oli katastrofaalinen, taloutta voitiin tasapainottaa ylimääräisillä lahjoituksilla. Nämä antoivat myös mahdollisuuden kotisivujen päivittämiseen.

EKK:n jäsenkirkot antavat tukensa CCME:n toiminnalle, koska pakolaisvirrat Eurooppaan jatkuvat. Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissiota tarvitaan yhä enenevässä määrin. EU:ssa poliittinen ilmapiiri pakolaisasioissa kiristyy ja on muuttunut monissa EU-maissa, mutta  vaikuttamistyötä on jatkettava. CCME:n jäsenet toivoivatkin parempaa tiedottamista CCME:ltä, vaikuttamistyötä, talouden tasapainottamista sekä humanitääristen käytävien aikaansaamisen edistämistä Euroopassa.

 

Positiivisena asiana koettiin myös, että CCME:n pääsihteeri Torsten Moritz teki aktiivista lobbaustyötä EKK:n yleiskokouksen aikana. EKK:n jäsenkirkoista ne, jotka eivät vielä ole CCME:n jäseniä, ilmoittivat harkitsevansa liittyvänsä järjestöön. Tämä koettiin myönteisenä asiana ja kertoo kirkkojen arvostavan CCME:n työtä.

 

Seuraava yleiskokous pidetään Roomassa 7.-8.11.2023.

Etäkokousosallistujia 22.6.2023.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.