SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Euroopan kirkkojen yleiskokous käynnistyy 14.6. Tallinnassa 

Euroopan kirkkojen konferenssin (Conference of European Churches, CEC/EKK) yleiskokous järjestetään 14.6.–20.6.2023 Tallinnassa Virossa. 

 

Tapahtuman teemana on ”Under God's blessing — shaping the future”. Kokouksen puhujien joukossa ovat saksalainen sosiologi Hartmut Rosa, entinen Canterburyn arkkipiispa Rowan Williams ja ekumeeninen patriarkka, hänen pyhyytensä Bartolomeos. Kokouksessa käsitellään myös aiheita, joissa keskitytään kirkkojen tilanteeseen konfliktialueilla. Päätilaisuudet lähetetään suorana verkossa. 

”Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokouksissa otetaan kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin Euroopassa. On selvää, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa nousee keskusteluissa ja kannanotoissa esiin. Yleiskokouksessa keskustellaan myös siitä, mitä kirkot voisivat tehdä yhdessä rauhan rakentamiseksi Ukrainaan ja millainen rooli niillä voisi olla sodan päättymisen jälkeen”, kertoo ev.lut. kirkon ulkoasiain osaston johtaja Kimmo Kääriäinen.  

Suomen ekumeeninen delegaatio 

Yleiskokoukseen osallistuu lähes 500 kokousvierasta sekä ekumeenisia ja yhteistyöjärjestöjä eri puolilta Eurooppaa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon delegaatioon kuuluvat Tampereen piispa Matti Repo, Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huokuna, Kirkon ulkoasiain osaston asiantuntija Laura Huovinen sekä teologi Aino Vihonen.  Neuvonantajina ovat Kimmo Kääriäinen sekä johtava asiantuntija Tomi Karttunen. Suomen ortodoksista kirkkoa edustaa delegaattina yliopisto-opettaja isä Teemu Toivonen ja yhdistynyttä metodistikirkkoa pastori Sarah Tiainen. Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta mukana on pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken ja koordinaattori Suvi-Tuulia Vaara. Lisäksi kokouksessa on Suomesta mukana useita stuertteja eli alle 30-vuotiaita kokousavustajia. 

 

Konferenssin aikana valitaan Euroopan kirkkojen konferenssin uusi hallitus, jonka jäseneksi ehdotetaan Suomesta Åbo Akademin professori Pamela Slottea.  

Viron jäsenkirkot isännöivät 

Yleiskokous on Euroopan kirkkojen konferenssin ylin päättävä elin, joka kokoontuu viiden vuoden välein. Euroopan kirkkojen konferenssin hallitus vastaa yleiskokousten päätösten toteutumisesta. Tallinnan yleiskokous on järjestyksessään 16., ja kokousta isännöivät Viron jäsenkirkot. 

EKK on ekumeeninen protestanttisten, luterilaisten, ortodoksisten ja anglikaanisten kirkkojen yhteiselin. Siihen kuuluu noin 125 jäsenkirkkoa kaikista Euroopan maista. Konferenssi pyrkii edistämään kirkkojen yhteyttä, rauhaa ja ihmisoikeuksia Euroopassa. 

 

 

 

Lue lisääSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.