SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Euroopan kirkot sillanrakentajina ja uskontojen erityinen asema EU:ssa

Ekumeniaa edistetään monilla aktiivisilla foorumeilla. Koko maanosan hankkeet kohtasivat kansallisen tason, kun Euroopan kirkkojen konferenssin Brysselin-toimitalon ovet avautuivat SEN:n henkilökunnalle 11.5.2017. Opintomatkaan Euroopan pääkaupunkiin sisältyi myös muita kohteita. EU:n Lissabonin-sopimuksen 17 artiklan merkitys unionin avoimen ja säännöllisen uskontojen kanssa käytävän vuoropuhelun merkityksestä nousi esiin useissa keskusteluissa. Uskontojen erityinen asema EU:ssa kirkastui monelta kannalta. 

 

Brysselin Eurooppa-kortteleissa, vaikuttamisen valtapiirissä, sijaitsee Centre Oecuménique, toimitalo. Pääsihteeri Heikki Huttunen toivotti delegaatiomme lämpimästi tervetulleeksi. Päivän ohjelman aluksi kokoonnuttiin aamuhartauteen.

 

Puolet meistä onkin Heikin entisiä työtovereista ajalta, jolloin isä Heikki luotsasi pääsihteerinä SEN:a. Vierailevaan seurueeseen kuuluivat pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen, koordinaattori Katariina Väisänen, rahastonhoitaja Perry Johansson ja hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen.

 

EKK:n alkujuuret ovat toisen maailmansodan jälkeisen kylmän sodan ajassa. Euroopan eri kirkkojen aktiiviset rauhanrakentajat alkoivat toimia sen eteen, että itäisen ja läntisen Euroopan kirkot voisivat yhdessä toimien edistää ekumeenisia rauhaa ja eurooppalaisten hyvinvointia edistäviä hankkeita. EKK on perustettu 1959. Jäsenkirkkoja on 115, Brysselin toimipisteessä 12 toimihenkilöä ja Strasbourgissa 2 henkilöä.

 

EU:n perussopimuksen artikla 17:n mukaan EU:n on käytävä neuvotteluja uskontojen kanssa. Tällä hyvällä käytännöllä oli puheenjohtaja Manuel Barroson aikana erityisen korkea profiili. Tilanne on nyttemmin muuttunut, kertoi Heikki Huttunen. Neuvotteluja kuitenkin käydään. Kirkkojen toiminta ei ole varsinaista lobbausta, sillä niissä neuvotteluissa ei ajeta omia asioita, vaan asioita, jotka koskevat ihmisiä.

 

Keskeistä on, että agendalla ovat enemmänkin asiat kuin intressit. On tuotava keskusteluihin eri asioiden aspektit ja edettävä tällä pohjalla. EU:n uskontoasioita hoitavista toimijoista moni on katolilainen eli kristillinen perinne tunnetaan hyvin. 17. artikla määrittelee uskontojen kanssa tasa-arvoiseksi myös elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen aseman.

 

Tutustuminen EKK:n toiminnan eri alueisiin oli pitkän, kiintoisan päivän ohjelmaa. EKK:n asiantuntijat kuljettivat esityksissään delegaatiotamme Euroopan vahvaa arvopohjaa tukevien toiminta-alueiden sisältöihin. Saimme oppia uutta, kokea mielenkiintoisia näkökulmia ja keskustella laajoista teemoista.


Ihmisoikeustyössä on tärkeää vaikuttaa EU:n päätöksenteon lisäksi kirkkoihin. Jotta kirkkojen ääntä kuunnellaan EU-instituutioissa, puhe on kyettävä kääntämään ihmisoikeuksien kielelle. EKK pyrkii osa...
Pakolaisuutta ja siirtolaisuutta koskevaa työtä esitteli tarkemmin Kirkkojen siirtolaisuuskomission (CCME) asiantuntija, TT Torsten Moritz. EKK:n kanssa tiiviissä yhteistyössä toimiva CCME perustettii...
Tämä on syytä muistaa nykyisten Euroopan haasteiden keskellä. Muurien
murtaminen ja siltojen rakentaminen on edelleenkin keskeinen tehtävämme, totesi
TT Peter Pavlovic, joka on EKK:n ympäristöve...
EKK:n viestintävastaava Erin Green on meille suomalaisille erityisen miellyttävä keskustelukumppani. Uskollisena Marimekko-fanina hän hehkuttaa suomalaista muotokieltä ja värimaailmaa. Viestinnän muot...
EKK on aloittanut uudelleen teologisen työskentelyn viime vuoden lopulla. Teologiseen työskentelyyn kuuluu kirkkojen missiologisen osaamisen vahvistaminen, kulttuurien ja uskontojen välinen dialogi se...
Pääsihteeri ja Vastuuviikon koordinaattori vierailivat Euroopan parlamentissa ja tapasivat europarlamentaarikko Heidi Hautalan. 
Professori Frank-Dieter Fischbach on sosiaalietiikkaan erikoistunut teologi. Hän pohti sitä, että Euroopan kirkot eivät ehkä riittävästi ole ottaneet työelämän kysymyksiä agendalleen. Tosin ilahduttav...
Euroopan Unionin katolisten piispainkokousten komissio (COMECE) edustaa 28 jäsenmaan katolisia piispainkokouksia. COMECE:n tiimi monitoroi EU:n toimintaa ja aloitteita sekä pyrkii vaikuttamaan päätöst...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.