SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Euroopan kirkot yhdessä ihmisoikeuksien puolesta 

 

Kulttuurikeskus Sofian kevättalven viehättävä miljöö kutsuu Euroopan kirkkojen edustajia pohtimaan ihmisoikeuksia.Euroopan kirkkojen konferenssin kirkko ja yhteiskunta -komissio järjesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) kanssa Helsingissä kulttuurikeskus Sofiassa 7.-8.3.2013 konsultaation teemalla Kirkot yhdessä ihmisoikeuksien puolesta (Churches together for Human Rights).

 

Konsultaatioon osallistuivat mm. arkkipiispat Kari Mäkinen ja Leo, piispa Teemu Sippo sekä Kirkko ja yhteiskunta -komission johtaja Rüdiger Noll, tri Gary Wilton, professori Pantelis Kalaitzidis ja professori Johannes Fischer.

 

Ihmisoikeudet lähtökohtana

 

Stuertit Anna-Leena Sääksi, Laura Tiitu ja Nora Repo sekä Kirkon ulkoasiain osaston kirjeenvaihtaja-sihteeri Johanna Laine vastaanottamassa osanottajia eri Euroopan maista.Kristinuskon käsitys luomiseen ja lunastukseen perustuvasta ihmisarvosta on osaltaan vaikuttanut ihmisoikeusterminologian ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksen (1948) syntyyn, ja nykyisin kirkot yleisesti ottaen toimivat ihmisoikeusperustaisesti. Pitkään kuitenkin käsite herätti epäluuloa etenkin Ranskan vallankumouksen myötä siihen liitettyjen kirkonvastaisten tendenssien vuoksi.

 

Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) kirkko ja yhteiskunta-komissio pyrkii tuomaan anglikaanisten, protestanttien, vanhakatolisten, ortodoksien ja luterilaisten kirkkojen näkökulman päätöksentekijöiden tietoisuuteen etenkin Euroopan parlamentissa ja EU:n komissiossa Brysselissä sekä Euroopan Neuvostossa Strasbourgissa. EKK toimii yhteistyössä myös katolisen kirkon piispainkokousten EU-toimiston kanssa. Euroopan kirkkojen konferenssin toimikenttään kuuluu Eurooppa myös EU:n jäsenmaita laajemmin.

Rev. Rüdiger Noll, metropoliitta Ambrosius, arkkipiispa Kari Mäkinen, arkkipiispa Leo, piispa Irja Askola ja pääsihteeri Heikki Huttunen ja uusi julkaisu European churches engaging in human rights. 

Kohti yhteisymmärrystä

 

Kirkkojen näkemykset ihmisoikeusajattelun soveltamisessa myös eroavat toisistaan. Konsultaation tarkoituksena olikin jatkaa pohdintaa teologian ja ihmisoikeuksien välisestä suhteesta ja etsiä syvempää yhteisymmärrystä perustaksi yhteiselle todistukselle ja palvelulle jokaisen ihmisen ihmisarvon suojelemiseksi.

 

Yksilön oikeuksien painottaminen liiaksi yksilön vastuun kustannuksella on myös ongelma. Ihmisoikeuksien perusajatus kun on, että yhteiskunnissa ja kirkoissa toimittaessa sekä ihminen yksilönä että kokonaisnäkökulma otetaan huomioon rakentavasti. Niinpä Euroopan kriisillä on myös moraaliset ja hengelliset juurensa, mikä vaikuttaa demokratiaan eurooppalaisissa yhteiskunnissa ja lisää ihmisoikeusrikkomuksia.

 

Pohdintaan otetettiin myös se, miten ihmisoikeuksia voidaan käyttää aseena ideologisten ja poliittisten intressien ajamisessa tavalla, joka ei edistä koko yhteisön etua.

 

Lisätietoja antavat:

 

Teologisten asiain sihteeri Tomi Karttunen,


SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen,


Uunituore julkaisu julkistettiin kosultaation aluksi. Klikkaa kuvaa, niin pääset selaamaan kirjaa. EKK:n ihmisoikeussihteeri Elizabeta Kitanović,

 

KLIKKAA KUVIA, niin ne avautuvat uuteen ikkunaan.

 

Tutustu julkaisuun:

 

 

Konsultaation päätteeksi annettiin alla näkyvä tiedote.

 

Lue lisää.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.