SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Euroopan yhteiset kysymykset Kirkkojen maailmanneuvostossa

Pääsihteeri Jørgen Skov Sørensen Euroopan kirkkojen konferenssista (EKK) moderoi Euroopan alueen kokoontumisen Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksessa 2.9.2022. 

Tilaisuudessa käytiin läpi muun muassa edustajien nimittämistä Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomiteaan. Heidät valitaan kahdeksaksi vuodeksi. Jokaisella alueella on oma puheenjohtajansa, joka valitaan myös kahdeksaksi vuodeksi. 
Nimityskomitealle voidaan ehdottaa muutamaa henkilöä  tehtävään. Yleiskokous valitsee puheenjohtajan, jonka tulee olla Euroopan alueelta.

Seuraavaksi Sørensen kysyi, mitä osallistujat haluavat nähdä KMN:n ohjelmassa? Mitkä näkökulmat ovat tärkeitä eurooppalaisille? Useampi kokoukseen osallistuja nosti esiin aiheita:
- Ilmastokriisin kieltäminen on rasistinen teko ja se pitää tunnustaa, koska sen  kieltäminen aiheuttaa ongelmia. 
- KMN:n tulee olla rauhan asialla, eikä rakentaa muureja. 
- Oikeudenmukaisuus koskien ilmastoa. 
- Kirkkojen tulee kuunnella nuorten näkökulmia ja ääntä. He ovat meidän tulevaisuutemme. 
- Tärkeänä pidettiin myös  vammaisten edustusta KMN:ssa. Vammaiset eivät saa olla näkymättömiä KMN:ssa.
- Kansainvälinen lainsäädäntö ja siihen sitoutuminen. 
- Euroopan kirkkojen jäsenmäärä laskee,  minkä takia evankeliointi on tärkeää.
- Vähemmistöjen asema kirkoissa ja yhteiskunnassa. 
- Eriarvoisuus yhteiskunnassa sekä epätasa-arvo ihmisten kohtelussa.
- Uskontojen välinen dialogi on tärkeää, jotta yhteiskuntarauha säilyy Euroopassa. 

Monet osallistujista nostivat esiin huolensa maapallon tilanteesta ja sen, millaisessa maailmassa seuraava Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous pidetään. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.