SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Eurooppalaiset ekumeeniset pääsihteerit tapasivat

Eurooppalaisten kirkkojen neuvostojen pääsihteerit yhdestätoista eri neuvostosta tapasivat etäyhteydellä 8.6.2022 Euroopan kirkkojen konferenssin koollekutsumina. Suomesta kokoukseen osallistui SEN:n pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken.  

Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeri Jørgen Skov Sørensen esitteli konferenssin tulevien vuosien kolme painopistettä: yhteistyö, näkyvyys ja omistajuus. Konferenssin ekumeeninen visio on olla kristittyjen ääni yhteiskunnassa. Siihen tarvitaan kaikkien jäsenkirkkojen ja ekumeenisten neuvostojen tukea ja työtä. Kirkkojen näkemysten esillä pitäminen EU:ssa vaatii pitkäjänteisyyttä, laajaa verkostoitumista ja vahvaa yhteistyötä.


Kokouksen toinen osuus oli kuulumiskierros. Neuvostoja yhdistäviä teemoja ovat muun muassa ilmastokriisi, Ukrainan pakolaiset ja sota, vihapuhe ja sen seuraukset yhteiskunnassa, antisemitismi ja islamfobia. Keskusteluissa nousi esille myös huoli, miten saadaan aktivoitua myös  uusi ekumeeninen sukupolvi, joka tekee työtä yhteyden hyväksi.

 

Euroopan kirkkojen konferenssin seuraava  yleiskokous pidetään Tallinnassa 14-20.6.2023 teemalla Under God´s blessing – shaping the future.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.