SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Eurooppalaiset järjestöt: Kasvavat maailmanlaajuiset tarpeet edellyttävät EU:lta uutta johtajuutta pakolaisten uudelleensijoittamisessa

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio (CCME) on yhteistyössä kuuden muun järjestön kanssa julkaissut 13.6.2022 lausunnon, jossa vaaditaan uudistustoimia pakolaisten uudelleensijoittamisen järjestämiseen Euroopassa. Muut allekirjoittajat ovat Amnesty International, Caritas Europa, ECRE, ICMC Europe / SHARE Network, IRC ja Punaisen Ristin Euroopan toimisto.

 

Lausunto annetaan ajankohtana, jolloin ollaan huolissaan siitä, että Eurooppa keskittyy yksinomaan Ukrainasta lähtöisin olevaan laajaan pakolaisuuteen, joka on varmasti lähin mutta ei suinkaan ainoa huolta aiheuttava pakolaiskriisi.

 

Lausunto on julkaistu ennen 1. heinäkuuta 2022 pidettävää EU:n seuraavan uudelleensijoittamislupausten kierroksen aloituskokousta ja ennen UNHCR:n tulevaa raporttia otsikolla Projected Global Resettlement Needs, jonka odotetaan osoittavan, että uudelleensijoittamista tarvitsevien pakolaisten määrä on kasvanut ennennäkemättömästi maailmanlaajuisesti.

 

Viime vuosina toteutetuista merkittävistä toimista huolimatta maailmanlaajuisten tarpeiden ja EU:n uudelleensijoittamistoimien välinen kuilu kasvaa nopeasti. Jos EU ei pikaisesti vahvista sitoutumistaan uudelleensijoittamiseen, joidenkin maiden ohjelmat uhkaavat jäädä huomiotta, viivästyä tai supistua - tämä johtuu EU:n turvapaikkajärjestelmiin kohdistuvista paineista ja vastaanottokapasiteettia ja uudelleensijoittamisohjelmia koskevan pitkän aikavälin suunnittelun puutteesta.

 

Tätä taustaa vasten julkilausumassa kehotetaan EU:n jäsenvaltioita vahvistamaan uudelleensijoittamiseen sitoutumisensa kunnianhimoisilla lupauksilla ja niiden pikaisella täytäntöönpanolla, jotka perustuvat ennennäkemättömään solidaarisuuteen, jota on osoitettu Ukrainasta paenneita pakolaisia kohtaan, ja hätäapuun jo tehtyihin investointeihin.

 

EU:n jäsenvaltioita ja toimielimiä kehotetaan muun muassa seuraaviin toimiin:


- Täyttämään nopeasti ja läpinäkyvästi nykyiset sitoumuksensa yli 20 000 pakolaisen uudelleensijoittamisesta vuonna 2022 ja lähes 40 000 afgaanin vastaanottamisesta vuosina 2021-2022.

 

- Sitoutumaan vähintään 40 000 pakolaisen uudelleensijoittamiseen vuonna 2023 nykyisten lupausten täyttämisen lisäksi ja ottaen huomioon Afganistanin kaltaiset ensisijaiset tilanteet.

 

- Laajentamaan vastaanottokapasiteettia ja tutkimaan vaihtoehtoisia järjestelyjä kaikkien pakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen tukemiseksi, jotta voidaan luoda kestävä perusta uudelleensijoittamisohjelmille ja EU:n pitkän aikavälin valmiuksille suojella ja tukea pakolaisia.

 

- Vahvistamaan seurantaa, säännöllistä raportointia ja avointa tiedonkulkua uudelleensijoittamista ja humanitaarista vastaanottoa koskevien lupausten täytäntöönpanosta.

 

- Parantamaan ja laajentamaan samanaikaisesti täydentävien väylien saatavuutta, mutta samalla on otettava huomioon, että niiden on pysyttävä pakolaisten uudelleensijoittamista koskevien lupausten täydentäjinä ja että uudelleensijoittamisen rahoitus on turvattava ja erotettava humanitaarisesta maahanpääsystä tai muista väylistä.

 

- Hyväksymään unionin uudelleensijoittamispuitteet (Union Resettlement Framework, URF), jotta EU:n uudelleensijoittamispolitiikka olisi jäsennellympää, ennustettavampaa ja pitkäjänteisempää.

 

Avaa ja lue koko lausunto pdf-tiedostona (englanniksi):

joint_rr_statement_-_for_publication_on_130622.pdf


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.