SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Eurooppalaiset nuoret pohdiskelivat ekumenian luonnetta

Anglikaanisessa St.Savioursin kirkossa, mukana kirkkoherra Jana Jeruma-Grinberga (toinen oikealta) ja kirkkoväärti Valdis Teraudkalns (toinen vasemmalta. Seurakuntalaisten edustajina paikalla kaksi henkilöä, joista toisella kädessään Suomen ev.-lut. kirkolta lahjaksi viemämme kirja Towards Closer Unity %u2013 Communion of the Porvoo Churches 20 Years. Myös Reformaation merkkivuoden kasseista iloittiin.Juhana Malme johdatti päätöskeskustelun.Yhteinen ateria, ekumeenisten kohtaamisten ydintä.

Ryhmäkuvassa kauniissa Riikassa, isä Heikki Huttunen oikealla.Kohtaamiset, joiden toivottiin kantavat tulevaan työelämään asti, keskustelut ekumeenisessa ilmapiirissä, vierailut paikallisiin kirkkoihin, rukouselämä ja mahdollisuus oppia uutta ekumeenisista organisaatioista. Nämä asiat jäivät erityisesti mieleen ensimmäiseltä Be1-kurssilta 19.–22.1.2017 Riikassa, Latviassa.  

 

Latviasta, Liettuasta, Virosta, Suomesta ja Unkarista saapuneille osallistujille Be1-kurssi antoi tietoa ekumeenisesta liikkeestä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. pääsihteeri, rovasti Heikki Huttunen ja :n puheenjohtaja Lisa Schneider toivat kurssille tärkeän linkin ekumeenisen liikkeen merkittäviin toimijoihin Euroopassa. Kurssin tavoitteena oli edistää eurooppalaisten kristittyjen nuorten aikuisten yhteyttä ja rohkaista osallistumaan ekumeeniseen toimintaan oman kirkon kautta.

 

Kursin ajankohta oli tarkoituksella valittu. Aamu- ja iltarukoukset ja raamattuopetus linkittivät kurssin osaksi maailmanlaajan Kristittyjen ykseyden rukousviikon tapahtumia. Be1-kurssi perustuu samaan Jeesukseen rukoukseen kuin koko ekumeeninen liike: My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us so that the world will believe that you have sent me. John 17: 20-21 "Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut". Joh. 17:20–21

 

Kirkkovaellusta riikalaisittain. Kurssilla kokoonnuttiin monessa eri kirkossa.Ekumeenisilla kohtaamisilla on merkitystä kristityn identiteetin rakentumiselle. Ne myös vahvistavat nuorten kykyä ylipäätään käydä maltillista uskonnollista keskustelua. Erilaisuuden kohtaaminen ja ymmärtäminen voi olla vaikeaa, mutta sitä pitää siitä huolimatta harjaannuttaa. Asioista, jotka juuri nyt näyttävät nuorille kirkkoja hajottavina ja kristittyjä erottavina kysymyksinä, tulisi pyrkiä keskustelemaan yhdessä, vaikka keskustelu ei ole helppoa eikä ehkä mukavaakaan. Erityisen tärkeää olisi miettiä, kuinka nuoret voisivat yhä useammin ja monipuolisemmin päästä mukaan ekumeeniseen, kirkkojen väliseen työskentelyyn.

 

Kokemus koetusta vieraanvaraisuudesta, yhteisöllisyydestä ja yhteisen kristittyjen ykseyden rukousviikon jakamisesta sekä arjen ja pyhän yhteisestä kokemuksesta loi yhteyksiä osallistujien välille. Be1-kurssi toi kirkkojen ekumeenisen toiminnan  nuorten keskuuteen kohtaamisen ekumeniaksi. Myös ystävystyminen on yksi tärkeä ekumenian väline.

 

Seuraava BE1- kurssi järjestetään Kristittyjen ykseyden rukousviikolla 17.–21.1.2018 Tallinnassa. Tule mukaan ja tuo ystäväsikin!

 

Juhana Malme, European Fellowship of Christian Youth, puheenjohtaja
Virpi Paulanto, KetkokoordinaattoriSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.