SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ev.-lut. kirkon seurakuntien tilojen lainaamisesta uutta ohjeistusta 

Suomenlinnan kirkko.
Kuva: Siru Vuorinen.

Ev.-lut. kirkon piispat päivittivät kokouksessaan Rovaniemellä 11.9.2012 aiempia ohjeitaan kirkkorakennusten ja seurakuntien tilojen antamisesta muiden uskonnollisten yhteisöjen käyttöön. Pääsääntönä on, että tiloja saa lainata muille kristillisille kirkoille ja yhteisöille näiden jumalanpalveluksia ja muita toimituksia varten.

 

Tärkeänä nähdään, ettei toisen kirkon tai yhteisön toiminta ole tähdätty evankelis-luterilaisen kirkon julistusta ja työtä vastaan eikä sillä pyritä korvaamaan kirkollisia toimituksia luterilaisen kirkon jäsenten kohdalla. Tiloista voidaan periä kohtuulliset käyttökustannukset.

 

Muiden uskonnollisten yhteisöjen kohdalla tarvitaan aina erityistä, tapauskohtaista harkintaa. Harkittavaksi tulevat seurakunnan muut tilat kuin kirkkotila. Erityisten pastoraalisten syiden takia siunauskappelia voidaan antaa muiden uskontojen mukaisiin hautajaisiin. Lainatessa tulee kuitenkin etukäteen sopia, ettei tiloissa olevia kristillisiä symboleja tule peittää tai poistaa.

 

Kirkon käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto yhdessä.

 

Lisätietoja: piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen p. 040 1425189

 

KT
Maamme ekumeeninen ja uskonnollinen tilanne on kokenut syvällisiä muutoksia viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Siksi haluamme päivittää ohjeistusta siitä, millä periaatteilla seurakunnan erilais...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.