SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Evankeliumi, ykseys ja kirkon uskottavuus – seminaarisarja auktoriteetista kirkossa 

 

Kristittyjen ykseyden ekumeenisella rukousviikolla käynnistyy kolmen seminaarin sarja, jonka yleisotsikkona on ”Auktoriteetti kirkossa”. Aihe kytkeytyy kirkon tehtävän ytimeen, vaikka ei ehkä siltä heti näyttäisikään: ”… kaikilla kirkoilla on huoli siitä, että evankeliumia tulee julistaa, tulkita ja elää maailmassa todeksi nöyrästi, mutta vakuuttavalla auktoriteetilla.” Teemaa lähestytään erityisesti luterilaisesta, katolisesta ja ortodoksisesta näkökulmasta. Seminaarin kielet ovat suomi ja englanti.

 

Ensimmäisessä kokoontumisessa, joka järjestetään 20. tammikuuta klo 14–16, Saksalaisen seurakunnan seurakuntasalissa (Bernhardinkatu 4, Helsinki) on aiheena myös ajankohtaista kirkollista ja yhteiskunnallista keskustelua ajatellen hyvin tärkeä ja mielenkiintoinen teema: Auktoriteetin perimmäinen lähde kirkossa – voimmeko saavuttaa yhteisymmärryksen sitovasta kristillisestä opetuksesta?

 

Aiheesta alustavat piispa Matti Repo luterilaisesta näkökulmasta ja professori Antoine Levy, OP roomalaiskatolisesta näkökulmasta. Keskustelun puheenjohtajana toimii pääsihteeri Heikki Huttunen.

 

Taustana keskusteluille on Faith and Order -komission lähentymisasiakirja 2013, Dokumentti kokoaa yhteen sen, miten käsitykset ovat lähentyneet kirkko-opin ymmärtämisessä lukuisten monenkeskisten ja kahdenvälisten teologisten dialogien pohjalta.

 

Yksi yhä jäljellä olevista kysymyksistä, joka vaatii lisätyöstämistä on juuri kysymys ”auktoriteetista” kirkossa. Se on läheisessä yhteydessä kysymyksiin sitovasta opetuksesta ja maailmanlaajasta ykseyden virasta. Tämän kohtaamisten sarjan kautta pyrimme antamaan tilaa avoimelle keskustelulle ja antamaan näin impulsseja viralliselle ekumeeniselle työlle kirkkojen välillä ja myös niiden sisäisille keskusteluille.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.