SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Evankeliumin julistaminen tänään - Luterilaisia ja helluntailaisia näkökulmia

Luterilaisten ja helluntailaisten neuvottelukunnan piirissä syntynyt julkaisu "Evankeliumin julistaminen tänään. Luterilaisia ja helluntailaisia näkökulmia" julkaistiin 29.3.2022.  Julkaisu on ladattavissa ja tilattavissa osoitteessa

Kysymys kristillisen sanoman välittämisestä tänään on entistä polttavampi. Silti seurakuntien yleistä tavoittavaa työtä on viime vuosina maassamme käsitelty teologisesti ja ekumeenisesti varsin vähän. Tämä luterilaisten ja helluntailaisten neuvottelukunnassa alkunsa saanut julkaisu haluaa tarttua tehtävään tukea seurakuntia niiden pitäessä tarjolla evankeliumia sanoin ja teoin. 

Tarjotaan ensinnäkin perustietoa evankeliumin julistamisen ja tavoittavan työn tai evankelioimisen raamatullisista ja opillisista lähtökohdista. Tätä tarkastellaan yhteisestä kristillisestä sekä luterilaisesta ja helluntailaisesta näkökulmasta käsin.

 Toisekseen tarjotaan näköaloja liittyen kirkkojenväliseen ja eri perinteitä edustavien tutkijoiden keskusteluun lähetysteologiasta, evankelioimisesta ja uuden teknologian hyödyntämisestä. 

Kolmanneksi käännetään katse siihen, miten seurakunnissamme on kehitetty tavoittavaa työtä ja pyritty etsimään tässä ajassa ihmisiä puhuttelevia tapoja saada ihminen ja kristillinen sanoma kohtaamaan.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.