SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Evoluutio teologiassa ja luonnontieteissä

Aura Raulo

Tammikuun 8. päivänä 2015 kokoonnuttiin Helsingin Seuratupaan pohtimaan evoluutiota teologiassa ja luonnontieteissä. Alustuksissa olivat aiheina evoluutio ja yksilöllisyys, evoluutio filosofisena kysymyksenä ja ihmisen evoluutio Jumalan kuvasta Jumalan kaltaisuuteen.

 

Seminaarin olivat järjestäneet Herättäjä-Yhdistys ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Juontajana ja paneelin puheenjohtajana toimi evoluutiobiologi Aura Raulo. Alustajina olivat FiDiPro-professori Scott Gilbert, filosofi Tuomas, Nevanlinna ja PhD Grant White. Evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius lausui kokoavat päätössanat.

 

Avaussanoissaan evoluutiobiologi Aura Raulo korosti, että luonnontieteen nykytodellisuudessa ihmiselämämme näyttää vähemmän egosentriseltä kuin koskaan aiemmin historiassa. 

 

Tästä huolimatta psykologisesti ja kulttuurisesti tarkasteltuna elämme voimakkaan individualismin aikaa. Näiden kahden, luonnontieteellisen ja kulttuuris-psykologisen näkökulman leikkauspisteessä olemme uuden kysymyksen edessä: 

  • Mihin perustamme yksilöllisyytemme ja erityisyytemme, kun luonnontieteen antamat perustelut erityisyydelle eivät enää ole uskottavia?

 

*** 

Seminaarikoosteen on laatinut sosionomi AMK, teol. yo Suvi Korhonen.

Kuvat: SK


Käsityksemme elävien olentojen evoluutiosta rakentuu monimuotoisuuteen ja luonnonvalintaan. Nykytutkimuksen valossa lajien kehitys ei kuitenkaan perustu vain geenien ja populaatioiden kilpailuu...
Tieteen ja uskonnon välinen keskustelu julkisena debattina. Millaista tieteen ja uskon välinen keskustelu on luonteeltaan? Elämme alajärjestelmien aikaa, jossa tiede, taide, talous ja uskonto o...
Ortodoksisessa teologiassa kysymystä siitä, mikä on ihminen, on yhä avoin. Keskustelu teologisesta antropologiasta on yhä prosessissa ja analyysiä ihmisyydestä on yhä vähän. Tämä tekee ortodoksisen te...
Paneelikeskustelussa kysyttiin, onko luonnontieteiden ja teologian välinen keskustelu ylipäätään kannattavaa. Paneelissa olivat mukana Scott Gilbert, Tuomas Nevanlinna ja Grant White. Puhetta johti Au...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.