SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ge din röst för ett människovärdigt EU!

Foto: Freeimages, Michael & Christa Richert

 

Inför EU-valet vill vi i Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik uppmana till aktivt valdeltagande. Som representanter för de kyrkor och samfund vi tillhör vi vill ge vår röst för ett EU som

 

  • prioriterar fred, dialog och samverkan på lång sikt, både inom EU och globalt
  • arbetar för människovärdet och betonar andliga och kulturella värden förutom ekonomiska intressen
  • strävar efter balans mellan konsumtion och utnyttjandet av naturresurser
  • välkomnar flyktingar och invandrare
  • motarbetar rasism och främlingsfientlighet på alla nivåer i samhället
  • främjar religionsfriheten och religionens synlighet i samhället

 

15 maj 2014

Ekumeniska Rådets i Finland sektion för finlandssvensk ekumenikSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.