SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Globaalikasvatusta kärkeen

Ev.-lut. kirkon kansainvälisen kasvatuksen yhteistyöryhmä (Globaalikasvatuksen kärkiryhmä) vieraili 29.3. SEN:ssa. Yksi ryhmän jäsenistä on SEN:n Ketkokoordinaattori Virpi Paulanto (kuvassa oikealla). Ketko on lyhenne termistä Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma. Ketkon puitteissa on SEN:n Nuorisojaosto kouluttanut nuoria jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan.

 

SEN:n pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen ja Vastuuviikon koordinaattori Katariina Väisänen kertoivat ekumeenisen toiminnan ajankohtaisuuksista ja samalla keskusteltiin globaalikasvatuksen keskeisistä teemoista. Kuvassa vasemmalta Ari Ojell, ev.-lut. kirkon ulkoasiain osasto, opiskelija Ida Ranta, Diak, Sini Tyvi, Kirkon Ulkomaanapu, Elise Kyttä, Nuorten keskus, Pirjo Lehtonen-Inkinen, Suomen Lähetysseura, Katariina Väisänen, Vastuuviikko, pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen, Anssi Almgren, Espoon hiippakunta, Juhana Malme, Espoonlahden seurakunta ja Virpi Paulanto.

 

Kuva: Sirpa-Maija VuorinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.