SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Global Christian Forum - uusia tuulia ekumeeniselle liikkeelle

Vasemmalta Jean-Daniel Plüss Svenska Pingstmissionen, GCF:n pääsihteeri Casely Essamuah ja Jane Paone, Pelastusarmeija.Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksessa Saksan Karlsruhessa on teltta-alue, jossa eri kristilliset organisaatiot ja järjestöt esittelevät toimintaansa. Eräs näistä on Global Christian Forum (GCF). GCF on tarkoitettu edistämään suhteita eri kristillisten yhteisöjen kesken, joilla ei ole toistensa kanssa keskusteluyhteyttä, tai jotka keskustelevat vain valikoitujen kumppaneiden kanssa. Sen jäseniin kuuluu mm. afrikkalaisia kirkkokuntia, karismaattisia kirkkokuntia, maahanmuuttajakirkkoja, protestantteja, ortodokseja, roomalaiskatolisia, helluntailaisia sekä evankelisia kirkkoja. Foorumi toimii sillanrakentajana, voi avata uusia keskustelumahdollisuuksia ja verkostoitumista ja tuoda uusia tuulia kansainväliselle ekumeeniselle liikkeelle.
Global Christian Forumin kuuluvat yhteisöt edustavat niin vapaakirkollisuutta kuin vanhoja kirkkokuntia, lisäksi mukana on kansainvälisiä kristillisiä järjestöjä. Tavoitteena on rakentaa luottamusta ja dialogia täysin erilaisia kristikunnan haaroja edustavien kristittyjen välillä. Forumin vahvuus onkin avoimessa vuoropuhelussa ja ennakkoluuloja poistetaan toisiin tutustumisen avulla. Kokoontumisissa jaetaan omakohtainen usko Jeesukseen sekä korostetaan tasavertaista ja keskinäistä kunnioitusta.

Forumin työskentelyn suurimmat rahoittajat ovat Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) ja World Evangelical Alliance (WEA). Myös kaikkien tunnustuskuntien maailmanliitot (World Communions), kuten Luterilainen Maailmanliitto sekä Katolinen kirkko tukevat taloudellisesti.

GCF:a johtaa kansainvälinen 30 hengen komitea, jonka jäsenistö tulee erilaisista kristillisistä perinteistä. Pääsihteerinä toimii pastori tri Casely Essamuah. Seuraava yleiskokous pidetään Ghanassa 2024.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.