SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Global Christian Forum 2011 kokoaa kristittyjä yhteen Indonesiaan lokakuussa  

 

Global Christian Forum 2011 -verkosto kokoaa kristittyjä yhteen Indonesian Manadoon 4.-7. lokakuuta. Paikalle saapuu kolmisen sataa kirkkojen ja kristillisten liikkeiden edustajaa. Mukana on muun muassa helluntailaisia, jotka eivät perinteisesti ole osallistuneet ekumeeniseen liikkeeseen kuten Kirkkojen Maailmanneuvoston (KMN) toimintaan.

 

”Ohjelma rakentuu jakamisen, ryhmissä kerrottavien elämänkertomusten ja rukouksen varaan. Mitään päätöksiä tuskin tehdään, koska foorumi on aivan uudenlainen ekumeeninen kohtaamisen tila. Tarkoitus on välttää liiallisia hallintorakenteita”, korostaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa kokouksessa edustava piispainkokouksen teologinen sihteeri, dosentti Jyri Komulainen.

 

Komulaisen mukaan uudenlaisen foorumin synty heijastelee sitä tosiasiaa, että kristinuskon painopiste on siirtynyt globaaliin etelään. Hän toteaa, että Global Christian Forum on laajapohjainen yritys, joka onnistuessaan saattaa avata ekumeeniselle liikkeelle uuden suunnan.

 

Uudelle ekumeeniselle forumille on tilausta

 

sai alkunsa vuosituhannen vaihteessa, kun KMN:ssa kiinnitettiin huomiota siihen, että suurin osa maailman kristityistä ei kuulu perinteiseen ekumeeniseen liikkeeseen. Erityisesti tämä pätee kasvavaan helluntailaisten ja erilaisten kotoperäisten kirkkojen joukkoon, joita on esimerkiksi Afrikassa. KMN on ollut lähinnä historiallisten protestanttisten kirkkojen ja ortodoksikirkkojen verkosto, sillä edes katoliset eivät siihen kuulu.

Global Christian Forumin tarkoituksena on ennen kaikkea rakentaa luottamusta täysin erilaisia kristikunnan haaroja edustavien kristittyjen välillä. Metodina on yhteinen jakaminen ja rukous.

 

Alueellisten kokousten jälkeen Kenian Limurussa järjestettiin ensimmäinen globaali tapaaminen vuonna 2007. Suomesta NNKY-liiton (Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten liiton) pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen on NNKY:n Maailmanliiton nimeämä GCF:n komitean jäsen ja siksi mukana myös Indonesian foorumin järjestelyissä.

 

Lisätiedot:
Piispainkokouksen teologinen sihteeri Jyri Komulainen 040 142 5189

 

KTSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.