SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Global Christian Forum – mikä se on?

GCF:n komitea kokoontui Moskovassa 23.-26.2.2016. Kuva: Kim Cain.

(GCF) on tarkoitettu edistämään suhteita niiden kristillisten yhteisöjen kesken, joilla ei ole toistensa kanssa keskusteluyhteyttä tai jotka keskustelevat vain valikoitujen kumppaneiden kanssa. Tämä Forum on ennakkoluuloton yritys, joka onnistuessaan saattaa avata kansainväliselle ekumeeniselle liikkeelle uusia suuntia.

 

Global Christian Forumin postituslistalla olevat yhteisöt edustavat niin vapaakirkollisuutta kuin vanhoja kirkkokuntia, lisäksi mukana on kansainvälisiä kristillisiä järjestöjä. Tavoitteena on rakentaa ennen kaikkea luottamusta täysin erilaisia kristikunnan haaroja edustavien kristittyjen välillä. Forumin vahvuus on avoimessa keskustelussa ja ennakkoluuloja poistetaan tutustumisen avulla. Kokoontumisissa ja kokoontumisille pyritään luomaan tasavertainen fyysinen ja henkinen tila, jossa korostetaan keskinäistä kunnioitusta.

 

Forumin työskentelyn suurimmat rahoittajat ovat Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) ja World Evangelical Alliance (WEA). Myös kaikkien tunnustuskuntien maailmanliitot (World Communions), kuten Luterilainen Maailmanliitto sekä Katolinen kirkko tukevat taloudellisesti.  Suomen luterilainen kirkko antaa vuosittain toiminta-avustusta. GCF on työväline, jolla on rahoittajille kelpaava hallinto ja mahdollisimman kevyt organisaatio: eri tunnustuskuntien ja kansainvälisten ekumeenisten järjestöjen edustajista koostuva n. 20 henkilön kokoinen komitea. Seuraavaa globaalia tapahtumaa suunnitellaan talveksi 2017/18 latinalaiseen Amerikkaan.

 

GCF voi olla työväline, metodi, aloitteentekijä ja koollekutsuja, mutta siitä ei ole olemassa olevien kirkkojen neuvostojen tai synodien korvaajaksi. Siitä ei ole tulossa järjestäytynyttä organisaatioita. Se ei ota hoitaakseen kirkkojen tehtäviä eikä sillä ole jäsenrekisteriä tai jäsenmaksuja. Tässä prosessissa on vain osallistujia.

 

Osittain kokeellisena liikkeelle lähteneessä toiminnassa on muistettu tieteentekijöitä ja historiankirjoittajia, toiminta on varsin perusteellisesti dokumentoitu, arkistoitu, tutkittu ja julkaistu.

 

Pirjo-Liisa Penttinen

NNKY:n Maailmanliiton edustaja GCF-komiteassaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.