SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Global Christian Forum: Kristittyjen vainot ja kirkkojen välisen solidaarisuuden vahvistaminen

 

"Kristityt ovat katoamassa Lähi-idästä ilman että muslimit välittävät, ilman että lännen kirkot välittävät." Näin kuvaili tuntojaan eräs Lähi-idän kirkonjohtaja. Tämän kaltaisten äänten ja kristittyjen sekä muiden vähemmistöjen kärsimysten herättämänä kokoontui Maailmanlaajuinen kristillinen foorumi Albanian Tiranassa 2.-4.11.2015. Global Christian Forum kokoaa kirkkoja katolisesta kirkosta ja ortodokseista evankelikaaleihin ja KMN-kirkkoihin.

 

Tiranassa järjestetyssä konsultaatiossa kuultiin suoraan kärsivien kirkkojen edustajien ääniä eri puolilta maailmaa sekä pohdittiin, miten voitaisiin vahvistaa solidaarisuutta kirkkojen kesken ja edistettäisiin kaikkien konfliktimaiden suotuisaa kehitystä muutenkin.

 

Tilaisuudessa oli korkean tason edustajia eri kristillisistä ryhmistä. Suomen ev.-lut. kirkko on tukenut kokouksen järjestämistä ja dosentti Tomi Karttunen osallistui siihen. 

 

Järjestelykomiteassa olivat Suomesta NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen ja Arto Hämäläinen helluntailaisten maailmanyhteyden edustajana.

 

Syyrialainen arkkipiispa esimerkiksi totesi, että odottaa lännen kirkoilta kolmea asiaa: 1) Tuen antaminen kärsiville kirjoille lännen kirkkojen prioriteetiksi, 2) lännen kirkkojen tulee vaikuttaa hallituksiinsa ja 3) Lähi-idän kirkot rohkaisevat uskovia jäämään ja osallistumaan jälleenrakennukseen.

 

Miksi Eurooppa katsoo pakolaisten tuloa turvattomissa olosuhteissa eikä tue heitä kotimaissaan? Tarvittaessa tulee piispan mukaan antaa myös sotilaallista tukea.

 

Lue lisää

 

Kuvat: 

1) Kristuksen ylösnousemuksen katedraali Tiranassa. Kuva: Marianne Ejdersten, WCC

2) Konsultaation viestin julkistaminen. Kuva: Pirjo-Liisa Penttinen


Consultation Message 04 November 2015. “If one member suffers, all suffer together; if one member is honoured, all rejoice together.” (1 Corinthians 12:26)

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.